7.2.1 Pintavesille asetetut tavoitteet

Vesienhoidon alkuperäinen tavoite oli saavuttaa pinta- ja pohjavesien hyvä tila viimeistään vuonna 2015. Ensimmäisellä kaudella joidenkin alle hyvässä tilassa olevien vesimuodostumien ympäristötavoitteen saavuttamisen ajankohtaa lykättiin perustellusti joko vuoteen 2021 tai vuoteen 2027.

Toisella kaudella vesientilan tavoitteeksi asetettiin hyvän tilan saavuttaminen 128 vesimuodostumalle. Hyvän ja erinomaisen tilan säilyttäminen asetettiin tavoitteeksi 335 vesimuodostumalle (taulukko 17), joita Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueella oli vuonna 2013 noin 72 % vesimuodostumista. Lisäksi tavoitteena oli turvata hyvä ja erinomainen tila niissä vesimuodostumissa, joissa oli arvioitu riski tilan heikkenemiselle. Riskivesiksi arvioitiin 58 vesimuodostumaa eli 17 % hyvässä ja erinomaisessa tilassa olevista vesimuodostumista.

Toisella suunnittelukaudella aikataulupoikkeamia asetettiin pintavesien ekologisen tilan osalta Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen 84 pintavesimuodostumalle, joista 43 vuoteen 2021 ja 41 vuoteen 2027. Lisäksi 44 muodostumalla oli alkuperäinen tavoite saavuttaa hyvä tila viimeistään vuonna 2015 (taulukko 18). Kemiallisen tilan osalta aikataulupoikkeama asetettiin vuoteen 2027 yhteensä 358 pintavesimuodostumalle kaukokulkeumasta johtuvan elohopeakuormituksen vuoksi. Määräajan pidennyksiä asetettiin enimmäkseen luonnonolosuhteiden tai teknisen kohtuuttomuuden perusteella.

Taulukko 17. Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen pintavesien tilatavoitteet toimenpideohjelmassa tarkasteltaville pintavesimuodostumille kaudella 2016–2021.

  

Joet

Järvet

kpl

%

km

%

kpl

%

km2

%

Erinomaisen tilan säilyttäminen

12

8,1

90

7,1

68

21,6

692

22,0

Hyvän tilan säilyttäminen

68

45,9

509

40,0

187

59,4

2225

70,9

Hyvän tilan saavuttaminen

68

45,9

672

52,9

60

19,0

222

7,1

 

Taulukko 18. Toisella suunnittelukaudella asetetut vesien tilatavoitteet ja niille esitetyt aikataulupoikkeamat. Mukana on myös voimakkaasti muutettujen vesien tilatavoitteet.

Vesimuodostuma

Muodostuma

tavoitetilassa

lkm

Tavoitetilan saavuttaminen

Vesimuodostumia

lkm

Tavoitetila 2015

lkm

Tavoitetila 2021

lkm

Tavoitetila 2027

lkm

 Järvet

255

23

21

16

315

 Joet

80

21

22

25

148

 Yhteensä

335

44

43

41

463