6.3.2 Ekologinen tila

Kolmannella suunnittelukaudella on Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen ekologisen tilan luokka määritetty yhteensä 475 vesimuodostumalle, joista järviä on 325 ja jokia 150. Luokittelussa on mukana 10 kokonaan uutta muodostumaa, yksi aikaisemmin luokittelematon muodostuma sekä kaksi jokimuodostumaa, jotka ovat muodostettu jakamalla vesimuodostuma kahteen osaan. Uusista luokitelluista muodostumista kymmenen on järvimuodostumia (Myllylampi, Kostamonjärvi, Kiiminkijärvi, Valkeajärvi, Iso Haapajärvi, Lylyjärvi, Kärjenjärvi, Ala-Kastejärvi, Sammalinen ja Havunjärvi) ja 3 jokimuodostumia (Peltojoki, Mustospuro ja Saunajoki).

Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen suuremmat järvet (pinta-alaltaan yli 5 km2) ovat pääasiassa ekologiselta tilaltaan paremmassa kunnossa kuin pienemmät järvet. Luokiteltujen järvien lukumäärästä 81 % (264 kpl) ja pinta-alasta 93 % on erinomaisessa tai hyvässä ekologisessa tilassa. Korkeintaan tyydyttävässä tilassa on 19 % järvistä (yhteensä 61 kpl, taulukko 13). Suurien vähintään hyvässä tilassa olevien järvien lahtialueiden tilaluokka voi kuitenkin olla pääaltaaseen verrattuna heikompi.

Jokimuodostumat ovat järviä heikommassa tilassa muun muassa ihmistoiminnan aiheuttamien jokiuomien rakenteellisten ja hydrologisten muutosten vuoksi. Jokimuodostumista vain 55 % (83 kpl) on erinomaisessa tai hyvässä ekologisessa tilassa (taulukko 14). Korkeintaan tyydyttävässä tilassa olevat joet (osuus 45 %, 67 kpl) ovat yleensä pitkiä jokia tai reittivesien jokia. Erinomaisessa tilassa olevat joet sijaitsevat yleensä valuma-alueen latvoilla tai lähes luonnontilaisilla alueilla. Jokimuodostumien hydrologis-morfologinen tila voi olla hyvää huonompi, vaikka muodostuman ekologinen tila olisikin hyvä.

Luokitelluista pintavesistä on huonossa ekologisessa tilassa kaksi muodostumaa ja välttävässä tilassa 10 muodostumaa, joista järviä on yhdeksän ja jokia yksi. Pintavesien tila vaihtelee myös alueittain. Suunnittelun osa-alueista eniten tyydyttävässä tai sitä huonommassa tilassa olevia pintavesiä on Saarijärven reitillä, lähes puolet luokitelluista muodostumista. Myös Viitasaaren reitillä sekä Leppäveden - Kynsiveden ja Suur-Päijänteen alueilla on tilaltaan useita tyydyttäviä tai sitä huonompia vesistöjä (osuus suunnittelun osa-alueen muodostumista 23–32 %).

Taulukko 13. Yhteenveto järvimuodostumien ekologisesta tilasta Keski-Suomen toimenpideohjelman suunnittelualueilla.

Suunnittelualue

Ekologinen tila (kpl järvimuodostumia)

Erinomainen

Hyvä

Tyydyttävä

Välttävä

Huono

Luokiteltu

yhteensä (kpl)

14.2 Suur-Päijänteen alue

12

21

7

1

 1

42

14.3 Leppäveden - Kynsiveden alue

16

31

9

5

 

61

14.4 Viitasaaren reitti

19

45

10

 

1

75

14.5 Jämsän reitti

5

16

4

 

 

25

14.6 Saarijärven reitti

4

25

17

3

 

49

14.7 Rautalammin reitti

1

3

 

 

 

4

14.8 Sysmän reitti

4

6

 

 

 

10

14.9 Mäntyharjun reitin keskiosa

2

 

 

 

 

2

35.4 Ähtärin ja Pihlajaveden reitit

2

7

2

 

 

11

35.6 Keuruun reitti

13

18

1

 

 

32

35.7 Iso-Längelmävesi ja Hauhon reitti

9

5

 

 

 

14

Yhteensä

87

177

50

9

 2

325

Taulukko 14. Yhteenveto jokimuodostumien ekologisesta tilasta Keski-Suomen toimenpideohjelman suunnittelualueilla. Voimakkaasti muutettujen jokimuodostumien ekologinen tila on luokiteltu suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan (jälkimmäinen luku, lihavoitu).


Suunnittelun osa-alue

Ekologinen tila (kpl jokimuodostumia)

Erinomainen

Hyvä

Tyydyttävä

Välttävä

Huono

Luokiteltu

yhteensä (kpl)

14.2 Suur-Päijänteen alue

3

3

6+2

1

 

15

14.3 Leppäveden - Kynsiveden alue

3

12+1

9+1

 

 

26

14.4 Viitasaaren reitti

2

17+2

15

 

 

36

14.5 Jämsän reitti

 

6

2+1

 

 

9

14.6 Saarijärven reitti

 

12+3

18

 

 

33

14.8 Sysmän reitti

 

2

1

 

 

3

35.4 Ähtärin ja Pihlajaveden reitit

 

5

3

 

 

8

35.6 Keuruun reitti

 

11

7

 

 

18

35.7 Iso-Längelmävesi ja Hauhon reitti

 

1

1

 

 

2

Yhteensä

8

75

66

1

 

150

Verrattuna edelliseen luokittelukauteen 67 muodostuman luokka on muuttunut, näistä 40 muodostuman ekologinen tila on muuttunut parempaan suuntaan ja 27 muodostuman tila on heikentynyt. Muutokset vesien todellisessa tilassa ovat kuitenkin nähtävissä lähinnä yksittäisissä muodostumissa (12 järveä ja 7 jokea, taulukko 15), sillä merkittävä osuus todetuista luokkamuutoksista (48 muodostumaa) on arvioitu johtuvan menetelmällisistä muutoksista ja uudesta seuranta-aineistosta. Varsinkin biologisen seuranta-aineiston määrä on lisääntynyt edellisiin luokitteluihin verrattuna. Vesien tilan kohentuminen vaatii aikaa, joten esim. ulkoisen ravinnekuormituksen väheneminen näkyy muodostumassa yleensä melko pitkällä viiveellä.

Taulukko 15. Ekologisen tilan muutos ja muutoksen peruste Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen vesimuodostumissa 2. ja 3. kauden luokittelun välillä. Voimakkaasti muutetut joet lihavoitu. Luokan kohdalla merkintä *, kun ekologinen tila arvioitu suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan.

Tunnus

Vesimuodostuma

Tyyp-pi

2. kausi EkolTila

3. kausi EkolTila

Muutosperuste

14.377.1.009_001

Venetekemä

Ph

H

E

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.383.1.001_001

Lääminki

Ph

H

E

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.383.1.008_001

Iso-Paihmas

Vh

H

E

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.236.1.003_002

Rutajärvi alaosa

Kh

H

E

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

35.642.1.001_001

Iso Palojärvi

Rh

H

E

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.823.1.009_001

Iso Suojärvi

Mh

H

E

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.418.1.016_001

Pietinen

Vh

H

E

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.438.1.008_001

Iso-Korpinen

Rh

H

E

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

35.766.1.020_001

Lievejärvi

Vh

H

E

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

35.621.1.001_003

Keurusselkä Tarhia

Rh

H

E

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.477.1.004_001

Salmijärvi-Isojärvi

Mh

H

E

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

35.765.1.012_001

Särkijärvi

Vh

H

E

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.437.1.004_001

Komujärvi

Rh

H

E

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.531.1.001_002

Petäjävesi Karikkoselkä

Ph

H

E

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.373.1.001_001

Armisvesi

Vh

H

E

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

35.632.1.001_001

Tarhapäänjärvi

Rh

H

E

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.235.1.001_001

Vihijärvi

Mh

H

E

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

35.674.1.002_001

Iso Liesijärvi

Mh

H

E

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

35.487.1.009_001

Hautojärvi

Mh

H

E

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

35.756.1.033_001

Iso-Liesi

Ph

H

E

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.311_y01

Kuhankosken alue

ESk

T

H*

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.442_y01

Potmonkoski-Naisvirta

Sk

T

H*

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.531_001

Piesalanjoki

Kk

T

H

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.641_001

Kiminginjoki

Kt

T

H

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.662.1.001_001

Sammalinen-Luotojärvi

Rh

T

H

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.623.1.002_001

Tuhmalampi

Lv

T

H

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.512.1.009_001

Lahnajärvi

Lv

T

H

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.227_001

Hauhanjoki-Tammikoski

Pk

V

T

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.292_001

Laahajoki

Kk

V

T

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.549.1.011_001

Kolu-Meronen

MRh

V

T

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.673.1.020_001

Alanen

MRh

V

T

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.342_001

Hirvasjoki

Pk

E

H

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.486_001

Karanganjoki

Pt

E

H

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

35.627_001

Elämäistenjoki

Pk

E

H

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.236.1.003_001

Rutajärvi

Kh

E

H

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

35.722.1.026_00

Valkeajärvi

Vh

E

H

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.441_001

Hilmonjoki

Sk

E*

H*

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.454.1.006_001

Salamajärvi

Mh

E

H

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.355_y01

Kuusjoki-Myllyjoki

Kk

H

T

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.494_001

Raudanjoki

Pt

H

T

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.664_001

Vihanninjoki-Moksinjoki

Kt

H

T

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.674_001

Kortejoki-Iironjoki

Kt

H

T

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

35.483_001

Liesjoki

Kk

H

T

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

35.484_001

Hirvijoki

Pt

H

T

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

35.641_001

Pussijoki

Pt

H

T

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

35.764_001

Leppäkoskenjoki...

Kk

H

T

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.443.1.001_003

Kivijärvi Leukunlahti

Rh

H

T

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.415.1.001_001

Kalajärvi

MVh

H

T

Menetelmällinen muutos / uusi seuranta-aineisto

14.411.1.001_001

Ala-Keitele

SVh

H

E

Tila muuttunut

14.291.1.002_001

Tuomiojärvi

Ph

T

H

Tila muuttunut

14.414_001

Isojoki

Kk

T

H

Tila muuttunut

14.448_001

Leukunjoki-Kangaspuro

Kt

T

H

Tila muuttunut

14.611_y01

Suojoki

Sk

T*

H*

Tila muuttunut

14.613_y01

Leuhunjoki

Sk

T*

H*

Tila muuttunut

14.616_001

Murronjoki-Pihlajajoki

Kk

T

H

Tila muuttunut

35.723_001

Eväjärven reitti

Kk

T

H

Tila muuttunut

14.226_a02

Nytkymenjoki

Pk

T

H

Tila muuttunut

14.623.1.006_001

Kalmarinselkä

Rh

T

H

Tila muuttunut

14.314.1.001_001

Iso Kuhajärvi

Vh

E

H

Tila muuttunut

14.272.1.001_001

Saarijärvi

Kh

E

H

Tila muuttunut

14.431.1.001_001

Ylä-Keitele

SVh

E

H

Tila muuttunut

14.614.1.012_001

Iso-Lumperoinen

Vh

H

T

Tila muuttunut

14.673.1.001_001

Valkkuna

MRh

H

T

Tila muuttunut

14.531.1.001_001

Petäjävesi

Rh

H

T

Tila muuttunut

14.296.1.001_001

Lehesjärvi - Vähäjärvi

Ph

T

V

Tila muuttunut

14.318.1.004_001

Humalajärvi

Vh

T

V

Tila muuttunut

14.296.1.017_001

Alanen

MRh

V

Hu

Tila muuttunut

 

Jokien ja järvien tilaa tarkastellaan tarkemmin suunnittelualueittain kappaleessa 6.4. Kuvassa 14 on esitetty Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen pintavesimuodostumien ekologinen tila vuonna 2019. Liitteellä 1 ja 2 on esitetty luokittelutiedot vesimuodostumittain.

Voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien ekologinen tila on määritelty suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan (huomioitu yllä olevassa taulukossa). Voimakkaasti muutettuja muodostumia ja niiden tilaa käsitellään tarkemmin kappaleissa 6.5 ja 8.2.7.3.

Karttakuva toimenpideohjelma-alueen pintavesimuodostumien ekologisesta tilasta. Eri tilaluokat on eritelty värikoodein.

Kuva 14. Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen pintavesimuodostumien ekologinen tila.