12.5 Riskinalaisuuden ja tilan arviointi

Seurantatulosten perusteella riskinalaisesta pohjavesialueesta on määritelty tila edellä määritetyillä periaatteilla. Pohjavesialueen arvioitua riskinalaisuutta on siis voitu tarkentaa pohjaveden ottomäärä-, pinnakorkeus- ja laatutiedoilla. Taulukkoon 49 (kuva 29) on otettu ne taulukon 48 riskinalaiset pohjavesialueet (21 kpl), joilla pohjaveden tila on huono. Keski-Suomessa ei ole määrällisesti huonotilaista 1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialuetta.

Taulukko 49.  1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialueet, jotka ovat riskinalaisia ja huonossa tilassa (15.9.2021). Haittatekijät, joita ei ole todettu viimeaikaisissa pohjavesinäytteissä, on merkitty sulkuihin.

Kunta

 Pohjavesialue

 Huonon tila aiheuttava(t) päähaittatekijä(t)

Joutsa

Pekkanen

Kloridi ja ammoniumtyppi

Jyväskylä

Keljonkangas

Kloridi

Jyväskylä

Tikka-Mannila

Kloridi

Jämsä

Halinkangas

Öljyhiilivetyjä

Jämsä

Kerkkolankangas

Raskasmetalleja, kloridi ja sulfaatti

Jämsä

Holiseva

(Raskasmetalleja, fenoleja ja öljyhiilivetyjä)

Kannonkoski

Kannonjärvi

Aromaattisia hiilivetyjä

Karstula

Kiminki

Kloridi ja ammoniumtyppi

Keuruu

Alalampi

Torjunta-aineita

Keuruu

Kaleton

Kloridi

Keuruu

Lintusyrjänharju

Kloridi

Keuruu

Haapamäki

Aromaattisia hiilivetyjä, polyaromaattisia hiilivetyjä, öljyhiilivetyjä

Kinnula

Virpikangas

Ammoniumtyppi

Kyyjärvi

Sormiharju

Sinkki ja kloridi

Laukaa

Vatia

Torjunta-aineita ja polyaromaattisia hiilivetyjä

Laukaa

Vihtavuori

Lyijy, nitraattityppi, aromattisia hiilivetyjä ja öljyhiilivetyjä

Pihtipudas

Muurasjärvi

Ammoniumtyppi

Saarijärvi

Ahvenlampi

Torjunta-aineita

Uurainen

Hirvaskangas

Kloridi

Viitasaari

Pasala

Nitraattityppi

Äänekoski

Kovalanniemi

(Öljyhiilivetyjä, aromaattisia ja polyaromaattisia hiilivetyjä)

 

Kaikilta ihmistoimintojen rasittamilta pohjavesialueilta ei toistaiseksi ole tarpeeksi pohjaveden määrä- ja laatutietoa pohjavesialueen riskinalaisuuden, saati sen pohjaveden tilan arvioimiseksi. Tällaista pohjavesialuetta kutsutaan tästä syystä selvitystarvealueeksi tai selvityskohteeksi. Tällaisilta pohjavesialueilta on tulevaisuudessa kerättävä riittävästi pohjaveden määrä- ja laatutietoa, jotta voidaan ensiksi todeta pohjavesialueen mahdollinen riskinalaisuus ja toiseksi arvioida sen pohjaveden tila. Taulukkoon 50 on koottu tällaiset selvitystarvealueet (16 kpl). Taulukossa on esitetty myös ne seitsemän pohjavesialuetta, jotka on seurannassa havaittu riskinalaisiksi, mutta joilla pohjaveden tila on kuitenkin hyvä. Näiden osalta taulukossa on esitetty riskinalaisuuden aiheuttanut aine tai aiheuttaneet aineet.

Taulukko 50.  1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialueet, joilla on joko ihmistoimintoja tai jotka ovat riskinalaisia, mutta joilta ei ole riittävästi pohjaveden määrä- ja laatutietoa tilan arvioimiseksi (15.9.2021).

Kunta

Pohjavesialue

Seurantatilanne

Joutsa

Joutsa

Torjunta-aineita, mutta pohjavesi ei ole ollut osoitettavissa huonotilaiseksi

Jyväskylä

Liinalampi

Ei toistaiseksi ole ollut osoitettavissa tutkituilta osilta

Jyväskylä

Vesanka

Ei toistaiseksi ole ollut osoitettavissa tutkituilta osilta

Jämsä

Länkipohja

Ei toistaiseksi ole ollut osoitettavissa tutkituilta osilta

Keuruu

Keuruu

Naftaleeni, mutta pohjavesi ei ole ollut osoitettavissa huonotilaiseksi

Kinnula

Muhola

Ei toistaiseksi ole ollut osoitettavissa tutkituilta osilta

Kivijärvi

Tervaniemi

Bentseeni ja MTBE, mutta pohjavesi ei ole ollut osoitettavissa huonotilaiseksi

Kyyjärvi

Peuralinna

Ammoniumtyppi, mutta pohjavesi ei ole ollut osoitettavissa huonotilaiseksi

Laukaa

Laukaa

Ei toistaiseksi ole ollut osoitettavissa tutkituilta osilta

Laukaa

Vuontee

Ei toistaiseksi ole ollut osoitettavissa tutkituilta osilta

Laukaa

Äijälä

Ei toistaiseksi ole ollut osoitettavissa tutkituilta osilta

Multia

Kirkkoranta

MTBE ja TAME, mutta pohjavesi ei ole ollut osoitettavissa huonotilaiseksi

Muurame

Kinkomaa

Ei toistaiseksi ole ollut osoitettavissa tutkituilta osilta

Petäjävesi

Hätälänmäki

Ei toistaiseksi ole ollut osoitettavissa tutkituilta osilta

Pihtipudas

Niemenharju

Ei toistaiseksi ole ollut osoitettavissa tutkituilta osilta

Pihtipudas

Alvajärvi

Ei toistaiseksi ole ollut osoitettavissa tutkituilta osilta

Saarijärvi

Voudinniemi

Kloridi, mutta pohjavesi ei ole ollut osoitettavissa huonotilaiseksi

Saarijärvi

Kalmari

Ei toistaiseksi ole ollut osoitettavissa tutkituilta osilta

Saarijärvi

Lannevesi

Ei toistaiseksi ole ollut osoitettavissa tutkituilta osilta

Toivakka

Toivakka

Ei toistaiseksi ole ollut osoitettavissa tutkituilta osilta

Uurainen

Ruotokassi

MCPA, mutta pohjavesi ei ole ollut osoitettavissa huonotilaiseksi

Uurainen

Kangashäkki

Ei toistaiseksi ole ollut osoitettavissa tutkituilta osilta

Äänekoski

Valioranta

Ei toistaiseksi ole ollut osoitettavissa tutkituilta osilta

Kuvaan on piirretty Keski-Suomen maakunnan pohjavesialueet. Kuvaan on korostettu myös riskinalaisiksi ja huonotilaisiksi arvioidut pohjavesialueet. Kuvaan on korostettu myös pohjavesialueet, joilta tulee vielä kerätä tietoa tällaisen arvion tekemiseksi.

Kuva 29. Keski-Suomen 1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialueet sekä riskinalaiset, huonotilaiset ja selvityksiä edellyttävät pohjavesialueet.