5.2.3 EU-uimarannat

Erityisiin alueisiin luetaan vesimuodostumat, joissa on EU-uimaranta. Suomessa EU-uimarannoiksi luokitellaan ne uimarannat, joiden kävijämäärä on yli 100 henkilöä vuorokaudessa vilkkaimpina käyttöajankohtina. EU-uimavesien laatuvaatimukset ja valvontamääräykset on annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksissa (177/2008 ja 711/2014). Asetusten tarkoituksena on uimavesien laadun turvaaminen muun muassa hygieenisen tilan kannalta.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo yleisten uimarantojen veden laatua. Kunnan terveydensuojeluviranomaiset laativat yhteistyössä uimarannan omistajan tai haltijan kanssa jokaiselle EU-uimarannalle uimavesiprofiilin. Profiilissa kuvataan uimaveden ominaisuuksia sekä sen laatuun haitallisesti vaikuttavia tekijöitä kuten esim. arvioita sinilevien esiintymisestä tai muusta lyhytaikaisesta saastumisesta ja niiden syistä ja merkityksestä. Profiili tarkistetaan tietyin vuosivälein. Kun uimarantojen uimavesiprofiileja laaditaan ja tarkistetaan, hyödynnetään vesienhoitolain nojalla tehdyistä vesien tilan arvioinneista ja seurannasta saatuja tietoja. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) laatii vuosittain EU-uimarantojen uimaveden laatua ja valvontaa koskevan raportin Euroopan komissiolle.

Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueella oli vuonna 2019 yhteensä 19 EU-uimarantaa (taulukko 6 ja kuva 3). EU-uimarannoista viisi sijaitsee vesimuodostumissa (Kuhnamo, Palokkajärvi, Alvajärvi, Häränvirta ja Vaajavirta), joiden ekologinen tila on tyydyttävä. Alvajärven ja Palokkajärven tilaan vaikuttavat biologisista tekijöistä kasviplankton sekä myös korkeahkot fosforipitoisuudet. Kuhnamon luokitusta heikentää pohjan huono tila. Vaajavirran ja Häränvirran luokituksen laskee tyydyttäväksi hydrologis-morfologinen muuttuneisuus, jonka muutos vesimuodostumissa on suuri. Vaajavirran fysikaalis-kemiallinen luokka (veden laatu) on kuitenkin hyvä ja Häränvirran erinomainen. EU-uimarantojen uimavesiluokituksen tulokset löytyvät EU:n karttapalvelusta https://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters. Keski-Suomen kaikkien EU-uimarantojen uimavesiluokka on erinomainen.

Taulukko 6. EU-uimarannat ja niiden tila vuonna 2019 Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueella sekä uimavesiluokitus.

Uimavesi-tunnus

Vesistö-alue

Vesimuodostuman nimi

Uimarannan nimi

Kunta

Vesimuodostuman ekologinen tila 2019

Uimavesi- luokka 2019

FI193179010

14.221

Päijänne (kesk. N60+78.10)

Pappila

Jyväskylä

Hyvä

Erinomainen

FI141182002

14.221

Särkijärvi

Särkijärvi

Jämsä

Hyvä

Erinomainen

FI141291001

14.224

Alainen-Karkjärvi

Uimala

Kuhmoinen

Hyvä

Erinomainen

FI193180009

14.231

Päijänne (pohj. N60+78.10)

Jyskä

Jyväskylä

Hyvä

Erinomainen

FI141179007

14.231

Päijänne (pohj. N60+78.10)

Tikka

Jyväskylä

Hyvä

Erinomainen

FI141179006

14.231

Sääksjärvi

Sääksjärvi

Jyväskylä

Hyvä

Erinomainen

FI141180005

14.231

Vaajavirta

Uimalanniemi

Jyväskylä

Tyydyttävä

Erinomainen

FI141179003

14.232

Köhniönjärvi

Köhniö

Jyväskylä

Hyvä

Erinomainen

FI141179008

14.291

Tuomiojärvi

Tuomiojärvi

Jyväskylä

Hyvä

Erinomainen

FI141179004

14.291

Palokkajärvi

Lohikoski

Jyväskylä

Tyydyttävä

Erinomainen

FI141180006

14.292

Alvajärvi

Kirri

Jyväskylä

Tyydyttävä

Erinomainen

FI193180007

14.292

Alvajärvi

Ollila

Jyväskylä

Tyydyttävä

Erinomainen

FI141180002

14.295

Myllylampi

Myllylampi

Jyväskylä

Hyvä

Erinomainen

FI141850001

14.318

Saarinen

Kirkonkylä

Toivakka

hyvä

Erinomainen

FI193992006

14.332

Häränvirta

Äänejärvi

Äänekoski

Tyydyttävä

Erinomainen

FI141992005

14.411

Ala-Keitele (N60+99.50)

Lossin ranta

Äänekoski

Erinomainen

Erinomainen

FI141774001

14.419

Suojärvi

Suojärvi

Äänekoski

Hyvä

Erinomainen

FI141183003

14.512

Kankarisvesi

Varpainen

Jämsä

Hyvä

Erinomainen

FI141592001

14.531

Jämsänvesi

Kirkonkylä

Petäjävesi

Hyvä

Erinomainen