13.4.6 Metsätalous

Uuraisten Kiijasenkankaan pohjavesialueella tulee tehdä ojitusten haittojen ehkäisemistä. Pohjavesialueen pohjaveden hyvä kemiallinen tila arvioidaan saavutettavan viimeistään vuonna 2027.