13.4.11 Toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset

Kustannustiedot on kerätty POVET-tietokannan TOSSU-osiosta. Suuri osa toimenpiteistä on samoja kuin toisella vesienhoitokaudella eikä niiden kustannusarvioihin ole esitetty muutoksia. Kustannukset ovat laskettu vuotta kohden vesienhoitokauden ajalta. Yhteenveto pohjavesien toimenpiteistä ja kustannuksista on esitetty taulukoissa 53 ja 54.