9.2.1 Vedenhankintakäytössä olevat pohjavesialueet

Ihmiskäyttöön tarkoitetulla vedenottoalueella on ylläpidettävä ja tarvittaessa kohennettava pohjaveden määrää ja laatua. Vedenottoalue määritellään alueeksi, jolta otetaan tai tullaan ottamaan talous- tai juomavettä ihmiskäyttöön enemmän kuin keskimäärin 10 m³ vuorokaudessa tai yli 50 ihmisen tarpeisiin. Määritelmä vastaa 1-luokan ja 1E-luokan pohjavesialueen määritelmää, joten vedenhankinnallisia erityis- tai suojelualueita on Keski-Suomessa 122 kpl.