12.3 Toisen kauden toimenpiteiden toteutuminen

Osalla riskinalaisista pohjavesialueista (taulukko 48) on tehty ensimmäiselle ja toiselle vesienhoitokaudelle esitettyjä toimenpiteitä. Pohjavesialueen suojelusuunnitelma laadittu tai päivitetty Hankasalmen, Jämsän, Keuruun, Kinnulan, Multian, Muuramen, Pihtiputaan, Saarijärven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren ja Äänekosken kunnissa.

Osalla riskinalaisista pohjavesialueista (taulukko 48) ei ole tehty ensimmäiselle ja toiselle vesienhoitokaudelle esitettyjä toimenpiteitä. Esimerkiksi Saarijärven Ahvenlammen pohjavesialueella ei tehty pilaantuneen kohteen kunnostussuunnittelua ja kunnostusta. Syynä olivat pilaantuma-alueen suuri arvioitu tilavuus ja sen aiheuttamat tekniset vaikeudet.