15.4 Alueelliset tilaisuudet ja tiedotus

Vesienhoidosta on tiedotettu vesienhoitotyön eri vaiheissa kuten työohjelman ja aikataulun, vesienhoidon keskeisten kysymysten ja vesienhoitosuunnitelmaehdotusten kuulemisten yhteydessä. Merkittävistä suunnitteluvaiheista, kuten pinta- ja pohjavesien luokittelusta on lisäksi laadittu erikseen tiedotteet. Lisäksi toisen hoitokauden alkupuolella kerrottiin esimerkkitapauksin käynnistyneistä vesienhoitotoimenpiteistä ELY-keskuksen nettisivulla. Valmistuneista kunnostushankkeista on kirjoitettu useita blogeja sekä kerrottu niistä sanomalehdissä.

Vesienhoidon ajankohtaisia asioita esiteltiin mm. Viitasaarella ja Jyväskylässä Keski-Suomen vesi- ja ympäristö ry:n esittelyseminaarissa ja työpajassa. Lisäksi vesienhoidon tavoitteita ja toimenpiteitä on esitelty Keski-Suomen luonnonsuojelupiirin järjestämässä tilaisuudessa Jyväskylässä sekä Leijonat puhtaan veden puolesta -tapahtumassa Jämsässä.

ELY-keskus järjesti 29.5.2017 Vedet kuntoon -informaatiotilaisuuden vesienhoidon hankkeiden tukemiseksi Keski-Suomessa. Tilaisuudessa oli paikalla ympäristöministeriön, ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoita kertomassa vesienhoitoa koskevasta rahoituksesta ja asiantuntijapalveluista. Tilaisuuteen osallistui muun muassa kuntien ympäristönsuojelun ja teknisen toimen vastuuhenkilöitä, osakaskuntien edustajia, MTK Keski-Suomi, Suomen metsäkeskus, Jyväskylän ammattikoulu ja muita hanketoimijoita.

Keväällä 2021 ELY-keskus järjesti kaikille Keski-Suomen kunnille yhteensä 8 tilaisuutta, joissa oli kussakin mukana 2–4 kunnan edustajia. Tapaamisissa esiteltiin kuultavana olevaa vesienhoidon toimenpideohjelmaa ja erityisesti kyseisten kuntien alueiden vesistöjen tilaa ja suunniteltuja toimenpiteitä ja käytiin keskustelua vesienhoidon muista ajankohtaisista asioista.

Vesienhoidon kuulemisesta, kunnostustoimenpiteistä osana vesienhoidon suunnittelua sekä kunnostusten rahoitusmahdollisuuksista tiedotettiin myös Keski-Suomen vesistökunnostusverkoston esittelytilaisuudessa 27.4.2021.