12.2 Riskialueet

Kohdan 12.1 periaatteiden perusteella on alla luetteloitu pohjavesialueet, joilla ihmistoiminta on aiheuttanut pohjavesialueen riskinalaisuuden (kuva 28). Taulukossa on myös huomioitu teollisuuden ja palveluiden alueiden pinta-alan osuus pohjavesialueen pinta-alasta ja toisaalta pilaantuneiksi arvioitujen alueiden (MATTI-kohteiden) lukumäärä pohjavesialueella. Pohjavesialueista on riskinalaisiksi osoittautunut 28 pohjavesialuetta (taulukko 48).

Taulukko 48.  1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialueet, jotka on arvioitu riskinalaisiksi (15.9.2021).

Kunta

Pohjavesialue

Teollisuuden ja palveluiden alueet, % pohjavesialueen pinta-alasta

(CORINE-aineisto 2012)

MATTI-kohteita,

kpl pohjavesialueella

Joutsa

Joutsa

9,9

10

Joutsa

Pekkanen

3,4

1

Jyväskylä

Keljonkangas

9,7

5

Jyväskylä

Tikka-Mannila

0,4

0

Jämsä

Halinkangas

2,9

9

Jämsä

Kerkkolankangas

4,3

19

Jämsä

Holiseva

0,9

1

Kannonkoski

Kannonjärvi

1,4

1

Karstula

Kiminki

1,1

1

Keuruu

Alalampi

1,8

1

Keuruu

Keuruu

7,1

3

Keuruu

Kaleton

0,6

2

Keuruu

Lintusyrjänharju

2,3

1

Keuruu

Haapamäki

2,5

2

Kinnula

Virpikangas

7,9

3

Kivijärvi

Tervaniemi

11,9

5

Kyyjärvi

Sormiharju

1,8

2

Kyyjärvi

Peuralinna

1,6

0

Laukaa

Vatia

1,2

0

Laukaa

Vihtavuori

12,7

1

Multia

Kirkkoranta

14,1

4

Pihtipudas

Muurasjärvi

7,3

2

Saarijärvi

Voudinniemi

20,4

7

Saarijärvi

Ahvenlampi

5,1

1

Uurainen

Ruotokassi

0

1

Uurainen

Hirvaskangas

1,7

4

Viitasaari

Pasala

2,8

0

Äänekoski

Kovalanniemi

6,7

0

Kuvaan on piirretty Keski-Suomen maakunnan pohjavesialueet. Kuvaan on korostettu myös riskinalaisiksi arvioidut pohjavesialueet. Näillä jokin ihmistoiminto saattaa aiheuttaa uhkaa  joko maaperälle tai pohjavedelle tai molemmille.

Kuva 28. Keski-Suomen 1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialueet sekä riskinalaiset pohjavesialueet.