13.4.4 Vedenotto

Keski-Suomen riskinalaisille pohjavesialueille ei ole esitetty toimenpiteitä, jotka koskevat vedenottoa.

Vedenottoon sisältyviä toimenpiteitä olisivat vedenottamon suoja-alueen perustaminen, vedenottamon suoja-aluerajausten tai -määräysten päivittäminen, vedenoton ja pintaveden imeytymisen vaikutusten selvittäminen, kestävä vedenhankinta sekä riskien hallinta ja erityistilanteiden varautumissuunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen pohjavesialueella.