13.2 Pohjavesitoimenpiteiden toteutuminen

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on yksi tärkeimmistä pohjaveden vesienhoitotoimenpiteistä. Niillä ohjataan yksityiskohtaisesti pohjavesialueen pohjavedensuojelua. Keski-Suomen maakunnassa ehdotettiin laadittavaksi tai päivitettäväksi toisella vesienhoitokaudella viisi suojelusuunnitelmaa riskinalaisille 1- ja 1E-luokan pohjavesialueille, joista kaksi laadittiin tai päivitettiin. Pohjavesialueen pohjaveden hyvä tila jäi saavuttamatta kaikilla niillä pohjavesialueilla, joilla pohjaveden hyvän tila arvioitiin saavuttavan viimeistään vuonna 2021 kyseisen toimenpiteen vuoksi. Näiden lisäksi Keski-Suomessa laadittiin tai päivitettiin suojelusuunnitelma yli sadalle 1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialueelle.

Pilaantuneen kohteen tutkimus, tarpeen vaatiessa kunnostussuunnittelu ja kunnostus, on toinen tärkeä pohjaveden vesienhoitotoimenpide. Sillä estetään maaperää ja pohjavettä pilaantumasta enempää. Kunnostuksen jälkeen pohjaveden puhdistuminen käynnistyy ja se palaa vähitellen luonnontilaiseksi. Keski-Suomessa toiselle vesienhoitokaudelle ehdotettiin tehtäväksi pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla tai pilaantuneen maa-aluekohteen riskinarviointi, kunnostussuunnittelu ja kunnostus yhdeksällä pohjavesialueella. Näistä toteutettiin kaksi. Muilla pohjavesialueilla pohjaveden hyvä tila jäi saavuttamatta.