2.3 Erityiset alueet ja muut erityiskohteet

Suunnittelualueella on viisi EU-uimarantaa, joiden tavoitteet tulee ottaa huomioon toimenpiteiden toteutuksessa. Kaksi uimarannoista liittyy pintavesimuodostumiin, kaksi pohjavesialueisiin ja yksi sekä pinta- että pohjavesimuodostumaan (taulukko 2.3). Kolmea EU-uimarantaa (Kalliomonttu, Lapinmäki ja Hietamaa) ei tarkastella vesienhoidossa, koska ne eivät liity vesimuodostumiin.

Taulukko 2.3. Vesimuodostumiin liittyvät EU-uimarannat Kalajoki–Temmesjoki-suunnittelualueella sekä niiden uimavesiluokka vuonna 2020.

Uimaranta

Pintavesi-muodostuma

Pohjavesialue

Kunta

Uimavesiluokka

Kylpyläsaari

Haapajärvi

-

Haapavesi

Erinomainen

Rantakylä

-                                          

Rantakylä

Liminka

Erinomainen

Viinavuori

-                                          

Linnakangas

Lumijoki

Erinomainen

Papinjärvi

Papinjärvi

Salonselkä

Oulu

Erinomainen

Emolahden leirintäalue

Pyhäjärvi Pyhäselkä

-

Pyhäjärvi

Erinomainen

Vesienhoidon tavoitteet tulee sovittaa yhteen Natura-alueiden erityistavoitteiden kanssa. Suunnittelualueella on lukuisia vesimuodostumia, joihin liittyy suojelualuerekisteriin valittuja Natura-alueita (taulukko 2.4). Lisäksi rekisterissä on Natura-alueita, joihin ei suoranaisesti liity pintavesimuodostumia: Likainen ja Likaisen penikka (luontaisesti runsasravinteinen, lähdevaikutteinen järvi ja kiiltosirppisammal) sekä Rytilammin alue ja Arkkukari (luontotyypit ja kiiltosirppisammal). Pyhäjoen raakkukannan on arveltu hävinneen, mutta vuonna 2021 saatiin melko luotettava kansalaishavainto raakun esiintymisestä. Havaintoa ei ole vielä tarkistettu.

Taulukko 2.4. Suojelualuerekisteriin valitut Natura-alueet Kalajoki–Temmesjoki-suunnittelualueella.

Natura-alue

Suojeluperuste

Vesimuodostumat

Nurmesjärvi

Linnusto

Nevanoja, Nurmesjärvi

Haapaveden lintuvedet ja suot

Linnusto

Ainali, Apaja, Korkatti, Litukka, Piipsanjoki, Savaloja, Suojärvi

Kalajoen suisto

Linnusto ja luontotyypit

Kalajoen alaosa

Likainen ja Likaisen penikka

Luontaisesti runsasravinteinen, lähdevaikutteinen järvi, kiiltosirppisammal

-

Liminganlahti

Linnusto, luontotyypit, pohjansorsimo, upossarpio, nelilehtivesikuusi

Liminganjoki, Lumijoki, Temmesjoki

Lohijoen lehto

Vesiluonnoltaan merkittävä kohde. Tulvametsät ja saukko

Lohijoki

Olkijokisuu - Pattijoen pohjoishaara

Upossarpio, linnusto ja vedenalaiset hiekkasärkät

Olkijoki

Pyhäjärvi

Edustava karu ja kirkasvetinen järvi

Pyhäjärven Kirkko- ja Pyhäselkä

Rahjan saaristo

Luontotyypit, linnusto, nelilehtivesikuusi, Itämeren norppa ja harmaahylje

Siiponjoki

Rytilammin alue ja Arkkukari

Luontotyypit ja kiiltosirppisammal

-

Siikajoen lintuvedet ja suot

Luontotyypit ja linnusto

Siikajoen alaosa, Säikänlahti

Siiponjoki

Saukko ja kivisimppu sekä luontotyypit mm. tulvametsät ja metsäluhdat

Siiponjoki