7.4 Toimenpiteet riskialueittain

Tässä luvussa on kuvattu vesienhoito­alueelle sijoittuvien riskialueiksi luokiteltujen pohjavesialueiden hydro­geologiset olosuhteet, vedenotto, perusteet riskialueluokittelulle sekä toimen­piteet vesienhoitokaudelle 2022–2027. Toimenpiteiden suunnittelun periaatteet sekä kooste vesienhoitoalueen pohjavesiä koskevista toimenpiteistä ja niiden kustannuksista löytyy luvusta 7.5. Pohjavesikohtaiset toimenpiteet käyvät kokonaisuutena ilmi liitteestä 1. Pohjavesialueet kartalla: http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Miten tarkastelen pohjavesimuodostuman tietoja Vaikuta vesiin -karttapalvelussa?

 

Valitse ruudulla vasemmalla olevasta alasvetovalikosta ’Pohjavedet’. Hae-painikkeella voit hakea esimerkiksi kuntaa tai pohjavesimuodostumaa. Kun olet tehnyt valinnat, klikkaa Etsi ja sen jälkeen paina hakemasi kohteen nimen perässä olevaa nuolta, jolloin kartta siirtää sinut kohteeseen. Klikkaamalla kohdetta saa näkyviin kohteen tietoja. Karttatasovalikon saa takaisin näkyviin klikkaamalla ruksia.

Karttatason läpinäkyvyyttä voi säätää työkalulla, joka löytyy karttatason otsikon oikealla puolella. Plus-painikkeesta saa näkyviin lisää alavalikoita ja ruksaamalla laatikon saa aineiston kartalle näkyviin. Osa aineistoista näkyy vain tietyllä mittakaavalla, joten zoomaa karttaa tarvittaessa. Selitteen saa näkyviin klikkaamalla selitteen kuvaketta aineiston otsikon vieressä.