6.4 Erityiset alueet ja muut erityiskohteet

Neljässä rannikkovesimuodostumassa sijaitsee EU-uimaranta (taulukko 6.4). EU-uimarannoista vain Nallikarista oli vuonna 2018 saatavilla uimavesiluokka. Se luokittui erinomaiseksi. Vuonna 2020 määritettiin kaikkien rannikkoalueen EU-uimarantojen uimavesiluokka, joka oli kolmella uimarannalla erinomainen ja yhdellä hyvä (taulukko 6.4).

Taulukko 6.4. Vesienhoitoalueen rannikkovesiin liittyvät EU-uimarannat ja niiden uimavesiluokka vuonna 2020.

Uimaranta

Rannikkovesimuodostuma

Kunta

Uimavesiluokka

Kalajoen leirintäalue

Rahja - Kalajoki - Yppäri

Kalajoki

Erinomainen

Pikkulahti

Raahen edusta

Raahe

Erinomainen

Tauvo

Olkijoki - Siikajoki -Säärenperä

Siikajoki

Hyvä

Nallikari

Oulun edusta

Oulu

Erinomainen

Vesienhoitoalueen rannikkovesissä on 20 erityisaluerekisterissä olevaa Natura-aluetta, joiden tavoitteiden kanssa vesienhoidon tavoitteet tulee sovittaa yhteen (taulukko 6.5). Natura-alueiden tyypillisimmät suojeluperusteet ovat linnusto ja luontotyypit. Lajeista keskeisimmät ovat upossarpio, lietetatar ja nelilehtivesikuusi, Liminganlahdella lisäksi pohjansorsimo ja Rahjan saaristossa itämerennorppa ja harmaahylje. Pinta-alallisesti suurin on Liminganlahden Natura-alue, joka kattaa koko vesimuodostuman.

Taulukko 6.5. Vesienhoitoalueen rannikkovesimuodostumiin liittyvät Natura-alueet, jotka ovat mukana suojelualuerekisterissä.

Natura-alue

Suojeluperuste

Vesimuodostuma

Akionlahti

Linnusto ja upossarpio

Oulun edusta

Hailuoto, pohjoisranta

Luontotyypit, linnusto ja upossarpio

Hailuoto-Kuivaniemi; Raahe-Hailuoto

Hiastinlahti

Jokisuisto, lietetatar ja linnusto

Ii-Olhava-Taipale

Iijoen suisto

Lietetatar sekä luontotyypit mm. edustava jokisuisto

Ii-Olhava-Taipale

Isomatala - Maasyvänlahti

Luontotyypit, upossarpio, nelilehtivesikuusi sekä linnusto

Luodonselkä; Olkijoki-Siikajoki-Säärenperä; Raahe-Hailuoto

Kalajoen suisto

Linnusto ja luontotyypit

Rahja-Kalajoki-Yppäri

Kiiminkijoen suisto

 

Haukipudas-Martinniemi-Räinänlahti

Kirkkosalmi

Luontotyypit, linnusto ja nelilehtivesikuusi

Raahe-Hailuoto

Liminganlahti

Linnusto, luontotyypit, pohjansorsimo, upossarpio ja nelilehtivesikuusi

Liminganlahti, Luodonselkä

Ojakylänlahti ja Kengänkari

Luontotyypit, upossarpio, nelilehtivesikuusi ja linnusto

Luodonselkä

Olkijokisuu - Pattijoen pohjoishaara

Upossarpio, vedenalaiset hiekkasärkät sekä linnusto

Olkijoki-Siikajoki-Säärenperä; Raahen edusta

Oulujoen suisto

Lietetatar, luontotyypit mm. jokisuisto

Oulun edusta

Parhalahti - Syölätinlahti ja Heinikarinlampi

Linnusto ja luontotyypit

Vaaranlahti-Pyhäjoki-Siniluoto

Perämeren saaret

Luontotyypit ja lajit

Oulun edusta; Santosenkari-Kattilankalla; Hailuoto-Kuivaniemi; Ii-Olhava-Taipale; Kuivaniemen ulompi edusta

Raahen saaristo

Linnusto sekä edustavat Itämeren boreaaliset luodot, saaret ja laguunit

Raahe-Hailuoto; Raahen edusta

Rahjan saaristo

Luontotyypit, linnusto, nelilehtivesikuusi, itämerennorppa sekä harmaahylje

Kalajoki-Pyhäjoki; Rahjan saaristo pohjoinen

Rajalahti - Perilahti

Linnusto ja luontotyypit

Vaaranlahti-Pyhäjoki-Siniluoto

Siikajoen lintuvedet ja suot

Luontotyypit sekä linnusto

Olkijoki-Siikajoki-Säärenperä

Säärenperä ja Karinkannan­matala

Linnusto, upossarpio ja hiekkasärkät

Luodonselkä; Olkijoki-Siikajoki-Säärenperä

Vihas - Keihäslahti

Linnusto ja upossarpio, laaja ja matala lahti

Rahja-Kalajoki-Yppäri