5.4.1 Koutajoen latvavedet

Koutajoen latvavesiin kuuluu alueita Koillismaalta ja Koillis-Lapista. Tuntsajoki sijaitsee etäällä muista vesistöalueen vesimuodostumista, lähellä Kemijoen latvavesistöjä. Tästä sekä karttateknisistä syistä johtuen Tuntsajoki on käsitelty Kemijoen vesienhoitosuunnitelmassa ja toimenpideohjelmassa. Alueella on luokiteltu 94 järvi- ja 16 virtavesimuodostumaa. Vesimuodostumista 33 sijoittuu Lapin alueelle (Posio, Salla) ja loput Pohjois-Pohjanmaalle (Kuusamo).

Luokitelluista järvimuodostumista 90 (99 % järvien yhteen lasketusta pinta-alasta) ja virtavesi­muodostumista 15 (99 % uomien yhteen lasketusta pituudesta) on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa (taulukko 5.3). Vesimuodostumista 29:ssä on tunnistettu merkittäviä ihmistoiminnoista aiheutuvia paineita ja riski tilan heikentymisestä. Tilan säilyttämiseksi tarvitaan käynnissä olevien toimenpiteiden tehostamista tai uusia toimenpiteitä. Muissa hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa olevissa vesimuodostumissa tilan heikentymisen riskiä ei todettu, joten nykytilan säilyminen turvataan pääsääntöisesti nykyisillä toimenpiteillä, koko suunnittelualueella tehtävillä perus- ja muilla perustoimenpiteillä, koko alueelle esitettävillä vesienhoidon täydentävillä toimenpiteillä sekä valtakunnallisilla ja alueellisilla ohjauskeinoilla. Näissä tarvitaan toimenpiteiden tehostamista tai uusia toimenpiteitä.

Hyvä tai erinomainen ekologinen tila ei tarkoita, että vesimuodostuma olisi luonnontilainen tai että esimerkiksi kunnostustarvetta ei lainkaan olisi.

Taulukko 5.3. Koutajoen vesistöalueen hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa olevat vesimuodostumat. R = Tunnistettu tilan heikentymisen riski, HyMo = hydrologis-morfologiset muutokset. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon. HgYM = kemialliseen tilaan vaikuttavan elohopean laatunormin ylitys. Samannimisten vesimuodostumien erottamiseksi niille on merkitty lähivaluma-alueen tunnus ja nimi. Lapin vesimuodostumat on merkitty erikseen, muut vesimuodostumat sijoittuvat Pohjois-Pohjanmaalle. Taulukossa on lisäksi tiedot vesienhoidon kannalta keskeisimmistä Natura-alueista ja raakun esiintymisestä.

Vesimuodostuma

Ekologinen tila 2008

Ekologinen tila 2013

Ekologinen tila 2019

Paineet, joista aiheutuu tilan heikentymisen riski

Lisätieto

VIRTAVEDET

 

 

 

 

 

Aventojoki

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen (R)

Maatalous, metsätalous

Natura: Oulanka

Kieskisjoki

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Kitkajoki

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen (R)

Maatalous, metsätalous

Raakun nykyesiintymisestä ei ole päivitettyä tietoa. Natura: Oulanka

Koutajoki

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous, hydrologinen muutos

Lappi. Natura: Oulanka

Kuusinkijoki

Erinomainen

Erinomainen

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous, HyMo

-

Maaninkajoki

-

Hyvä

Hyvä

-

Natura: Oulanka

Maivajoki

-

Erinomainen

Erinomainen

-

-

Myllyjoki

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Naatikkajoki

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

-

Niitselysjoki

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Lappi. Natura: Oulanka

Onkamojoki

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Oulankajoki

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

-

Raakun nykyesiintymisestä ei ole päivitettyä tietoa. Natura: Oulanka

Pukarijoki

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Savinajoki

-

Erinomainen

Hyvä

-

Lappi. Natura: Oulanka

Tuntsajoki

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

-

Kemijoen vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma

Välijoki_Varisjoki_Suininginjoki

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen (R)

Maatalous, kalankasvatus

-

JÄRVET

 

 

 

 

 

Ajakka

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Ala-Kitka

Hyvä

Hyvä

Erinomainen

-

-

Ala_Vuotunki

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous, vieraslajit

-

Alimmainen Posiolampi

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Eksymäjärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

-

-

Elijärvi (73.041 Paljakka)

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Haltiajärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Hangasjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Haukijärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Hiidenjärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

-

-

Hipajärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

Natura: Oulanka

Hirvasjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Ihtinkijärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Iso Papuluoma

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Iso Särkiluoma

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous, haja-asutus

-

Iso-Hyypiö

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Jauranen

-

Hyvä

Erinomainen (R)

Maatalous, metsätalous, haja-asutus, vesirutto

-

Joutsenlampi

-

Hyvä

Erinomainen

-

Lappi

Juumajärvi (73.022 Kitkajoki)

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Natura: Oulanka

Juumajärvi (73.041 Paljakka)

-

Erinomainen

Erinomainen

-

-

Jyrävänjärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Natura: Oulanka

Jystämöjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

Lappi

Kallunkijärvi (73.063 Rysäjoki)

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen (R)

Maatalous, metsätalous, haja-asutus

 

Kallunkijärvi (73.081 Kallunki-järvi)

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Kangerjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous, vesirutto

-

Kantojärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Karijärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

Lappi

Karkujärvi

-

Erinomainen

Hyvä

-

Lappi

Karvastekemäjärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Natura: Oulanka

Keltinki - Räväjärvi - Kurtinjärvi

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

-

-

Kesäjärvi

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Hulevedet, vesirutto

-

Kieskisjärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Lappi

Kiitämä

Erinomainen

Hyvä

Erinomainen (R)

Vesirutto

-

Kirintöjärvi

-

Erinomainen

Hyvä

-

Lappi

Kivijärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

-

Konttijärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Kortakkojärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

Lappi

Korvasjärvi

-

-

Erinomainen

-

Natura: Oulanka

Kotajärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Kovajärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Koverusjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Kukasjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Lappi

Kulmakkajärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

Natura: Oulanka

Kuntijärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Kuontijärvi

Erinomainen

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous, haja-asutus, vesirutto

-

Kuukas

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous

-

Kuusijärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Laajusjärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Natura: pienvedet, mm. lähteiköt

Lauliluoma

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Likolampi - Pukari

-

Erinomainen

Erinomainen

-

-

Maaninkajärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Lappi

Maivajärvi

-

Erinomainen

Hyvä

-

Yläpuolella luonnonravintolammikko

Nilojärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Näsmäjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Ollilanjärvi

-

Erinomainen

Erinomainen (R)

Maatalous, metsätalous

Natura: Oulanka

Onkamojärvi

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Pesosjärvi (HgYM)

-

Hyvä

 Erinomainen

-

Natura: Oulanka

Pieni Särkiluoma

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

-

Pikku Papuluoma

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Pikku-Rävä

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Piskamojärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Porontima

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Posionjärvi

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Lappi

Possolijärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

Lappi

Puikkojärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Natura: Oulanka

Puonimajärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Purnujärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Pyhäjärvi (73.053 Pyhäjärvi)

-

Hyvä

Erinomainen (R)

Maatalous, metsätalous, haja-asutus

-

Pyhäjärvi (73.061 Aventojoki)

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Rintajärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

-

-

Ronttijärvi

-

Hyvä

Erinomainen (R)

Maatalous, metsätalous, haja-asutus

-

Ropakkojärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Rukajärvi

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, muu rehevöityminen, vesirutto

Natura: luontotyypit, mm. lähteiköt ja lähdepurot

Saarijärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Lappi

Saittajärvi

-

Erinomainen

Hyvä

-

Lappi

Sarajärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Sikulampi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Sorsajärvi

-

Hyvä

 Hyvä

-

Lappi

Sorva

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Suininki

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen (R)

Maatalous

Mahdollinen luontainen rehevyys

Natura: Suininki (luontotyypit ja linnusto)

Sukeri

-

Hyvä

Erinomainen

-

Natura: Sukeri (luontotyypit)

Suorajärvi

-

Erinomainen

Erinomainen (R)

Maatalous, metsätalous

-

Säkkilänjärvi

 

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, haja-asutus, vesirutto

-

Särkijärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Talvijärvi

 

Välttävä

Hyvä (R)

Vesirutto

-

Tiermasjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Tolvanlampi

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Vuosselijärvi

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Vesirutto

-

Yli-Kitka

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Natura: Kitka (luontotyypit ja linnusto)

Ylimmäinen Posiolampi

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Taulukossa 5.4 on tiedot vesistöalueen viidestä vesimuodostumasta, joiden ekologinen tila on vuoden 2019 luokittelun perusteella korkeintaan tyydyttävä. Näiden vesimuodostumien tilan parantaminen edellyttää käynnissä olevien toimenpiteiden tehostamista ja/tai uusia vesienhoidon toimenpiteitä, jotka tulee kohdistaa tunnistettuihin paineisiin. Myös kunnostustarvetta saattaa olla, vaikka taulukkoon sitä ei ole erikseen kirjattu. Koutajoen latvavesistöalueella suurimpana esteenä hyvän ekologisen tilan saavuttamiselle on vesistöalueella paikallisesti ilmenevä runsas vesiruttokasvusto sekä ravinne- ja kiintoainekuormitus, mikä näkyy vesien rehevöitymisenä.

Taulukko 5.4. Koutajoen latvavesistöalueen vesimuodostumat, joiden ekologinen tila 2019 on korkeintaan tyydyttävä. HyMo = hydrologis-morfologiset muutokset. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon. Taulukossa on tiedot vesienhoidon kannalta keskeisimmistä Natura-alueista. Lapin vesimuodostumat on merkitty.

Vesimuodostuma

Ekologinen tila 2008

Ekologinen tila 2013

Ekologinen tila 2019

Ekologiseen tilaan vaikuttavat merkittävät paineet

Lisätieto

Kesäjoki

-

Välttävä

Välttävä

Yhdyskuntien jätevedet, HyMo

-

Elijärvi (73.051 Naatikkajoki)

-

Välttävä

Välttävä

Metsätalous, haja-asutus, muu rehevöityminen, vesirutto

-

Leusjärvi

Erinomainen

Hyvä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, haja-asutus

Lappi. Lisäselvitysten tarve.

Vuotunki

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, vesiviljely, vesirutto

-

Yli-Kitka Kesälahti

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, yhdyskuntien jätevedet

Natura: Kitka (luontotyypit, linnusto mm. kuikka)

Vesien tilassa tapahtuneet muutokset

Koutajoen vesistöalueella 32 järven tilaluokka on parantunut edellisestä luokittelusta. Viiden järven tilaluokkaa on laskettu (Saittajärvi, Kirintöjärvi, Karkujärvi, Leusjärvija Maivajärvi). Virtavesien tila on pysynyt suurimmaksi osaksi ennallaan, mutta Savinajoen ja Kuusinkijoen tilaluokkaa on laskettu. Muutos tilaluokassa ei välttämättä kerro todellisesta muutoksesta, joka olisi tapahtunut vesimuodostuman ekologisessa tilassa. Koutajoen vesistöalueella Suomen ympäristökeskuksen satelliittikuvatulkinnat ovat tuottaneet merkittävästi järvien luokittelua tukevaa tietoa, mikä on keskeisin syy muutokselle järvien tilaluokissa. Uusimmassa luokittelussa on lisäksi ollut käytössä VEMALA-mallista uusi versio, mikä on tarkentanut paineiden arviointia ja luokittelua. Kuusinkijoen luokitusta on laskenut se, että jokien hydrologisiin ja rakenteellisiin muutoksiin liittyvät tekijät on otettu aikaisempaa tarkemmin huomioon jokien luokittelussa. Tilan heikentyminen johtuu lyhytaikaissäännöstelystä ja käyttökatkoista. Lupa nollajuoksutuksista aiheuttaa riskin tilan heikentymiselle. Myös maatalouden kuormitus on merkittävä.

Huomioita kemiallisesta tilasta

Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on huono johtuen siitä, että bromattujen difenyylieettereiden pitoisuudet ylittävät mallinnusten perusteella niille asetetun erittäin tiukan ympäristönlaatunormin.  Pesosjärvessä ylittyy lisäksi ahvenelle asetettu elohopean ympäristönlaatunormi vuoden 2011 mittausten perusteella. On huomattava, että kemiallisen tilan määrittelyssä elohopean laatunormi on puolet pienempi kuin ravinnoksi käytettävän kalan elohopean raja-arvo.

Toimenpiteiden kohdentaminen 

Maa- ja metsätalouden toimenpiteet suunnitellaan lähtökohtaisesti laajoille alueille. Osa vesienhoidon toimenpiteistä, kuten vesien kunnostaminen kohdistetaan yksittäisiin vesimuodostumiin. Taulukkoon 5.5 on koottu tiedot kohdentamisen tarpeesta ja yksittäisiin vesimuodostumiin kohdistettavista toimenpiteistä. Taulukossa on lisäksi mallintamalla arvioitu vähentämistarve nykytoiminnoista syntyvälle fosfori- ja typpikuormalle (alle 10 %, 10–30 %, 30–50 % ja yli 50 % nykyisestä kuormituksesta). Se kertoo osaltaan tarpeesta toimenpiteille, joilla vähennetään ravinnekuormitusta. Arvio on luotettavin suurimmissa vesimuodostumissa, muissa vain suuntaa antava.

Valokuva, jossa auringonlasku järvimaisemassa.

Taulukko 5.5. Ravinnekuormitusta vähentävien sekä muiden ekologista tilaa parantavien toimenpiteiden tarve Koutajoen vesistöalueella: +++ hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja (paine erittäin merkittävä), ++ hyödynnetään mahdollisimman kattavasti eri toimenpiteitä (paine yksin merkittävä), + hyödynnetään kustannustehokkaimpia toimenpiteitä (paine vähäinen ja/tai merkittävä yhdessä muiden paineiden kanssa), - painearvioinnin perusteella ei tarvetta toimenpiteille. Taulukossa ovat mukana myös vesimuodostumat, joiden hyvä tai erinomainen ekologinen tila on riskissä heikentyä ilman uusia toimenpiteitä tai toimenpiteiden tehostamista. Värikoodi vesimuodostuman nimiruudussa ilmentää ekologista tilaa (sininen=erinomainen, vihreä=hyvä, keltainen=tyydyttävä, oranssi=välttävä). Joissakin vesimuodostumissa saattaa ilmetä myöhemmin kunnostustarvetta, vaikka kunnostusta ei ole nykytilanteessa tunnistettu tarpeelliseksi toimenpiteeksi.

 Vesimuodostuma

Fosforikuormituksen vähentämistarve %

Typpikuormituksen vähentämistarve %

Maatalous

Metsätalous

Haja-asutus

Yhdyskunnat

Teollisuus ja kaivostoiminta

Turvetuotanto

Happamuuden hallinta

Muiden toimenpiteiden tarve

Lisätieto

VIRTAVEDET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aventojoki

<0

<0

+

+

-

-

-

-

-

-

 

Koutajoki

<0

<0

 

+

 

 

 

 

 

Vedenpidätyskyky metsätaloudessa

 

Kesäjoki

<0

>50

-

-

-

+++

-

-

-

Virtavesikunnostus

-

Kitkajoki

<0

<0

+

+

-

-

-

-

-

-

-

Kuusinkijoki

<0

<0

++

+

-

-

-

-

-

Säännöstelyn kehittäminen

-

Naatikkajoki

<0

<0

++

+

-

-

-

-

-

-

-

Välijoki_Varisjoki_

Suininginjoki

<0

<0

++

-

-

-

-

-

-

Kalankasvatus

-

JÄRVET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ala-Vuotunki

<0

<0

++

+

-

-

-

-

-

-

-

Elijärvi (73.051 Naatikkajoki)

10-30

<0

-

+

+

-

-

-

-

Järvikunnostus

Vesiruton torjunta

-

Iso Särkiluoma

<0

<0

+

+

+

-

-

-

-

-

-

Jauranen

<0

<0

++

+

+

-

-

-

-

-

-

Kallunkijärvi (73.063)

<0

<0

+

+

+

-

-

-

-

-

-

Kangerjärvi

<0

<0

-

+

-

-

-

-

-

Vesiruton torjunta

-

Kesäjärvi

<0

<0

-

-

-

-

-

-

-

Hulevesien hallinta

Vesiruton torjunta

-

Kiitämä

<0

<0

-

-

-

-

-

-

-

Vesiruton torjunta

-

Kivijärvi

<0

<0

+++

++

-

-

-

-

-

-

-

Kukasjärvi

<0

<0

-

+++

-

-

-

-

-

-

-

Kuontijärvi

10-30

<0

+++

+

+

-

-

-

-

Vesiruton torjunta

-

Kuukas

<0

<0

++

-

-

-

-

-

-

-

-

Leusjärvi

<0

10-30

++

++

+

-

-

-

-

-

-

Ollilanjärvi

<0

<0

+

+

-

-

-

-

-

-

-

Pieni Särkiluoma

<0

<0

+++

++

-

-

-

-

-

-

-

Posionjärvi

<0

<0

++

++

-

-

-

-

-

-

-

Pyhäjärvi (73.053 Pyhäjärvi)

<0

<0

++

+

+

-

-

-

-

-

-

Ronttijärvi

<0

<0

++

+

+

-

-

-

-

-

-

Rukajärvi

<0

<0

++

-

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Vesiruton torjunta

-

Suininki

<0

<0

++

-

-

-

-

-

-

-

-

Suorajärvi

<0

<0

+

+

-

-

-

-

-

-

-

Säkkilänjärvi

<0

<0

+++

-

+

-

-

-

-

-

-

Talvijärvi

10-30

<0

-

-

-

-

-

-

-

Vesiruton torjunta

-

Vuosselijärvi

<0

<0

-

-

-

-

-

-

-

Vesiruton torjunta

-

Vuotunki

<0

<0

++

+

+

-

-

-

-

Kalankasvatuksen vesiensuojelu, vesiruton torjunta

-

Yli-Kitka

<0

<0

+

+

-

-

-

-

-

-

-

Yli-Kitka Kesälahti

<0

<0

+

+

-

++

-

-

-

-

-

Maatalous

Alueelliset toimenpiteet on kuvattu luvussa 5.1.2. Vesimuodostumakohtaisesti niitä tulee kohdentaa taulukon 5.5 mukaisesti. Neuvonnalla voidaan kohdentaa toimenpiteitä tila- ja lohkokohtaisesti siten, että ne ovat vesiensuojelullisesti tarkoituksenmukaisia. Vesistöalueella on. Vesiensuojelu on tärkeää järvien lähellä olevilla kaltevilla pelloilla ja esimerkiksi suojavyöhykkeiden vaikuttavuus on hyvä.

Metsätalous

Koko suunnittelualueen metsätalouden vesienhoidon toimenpiteet on käyty läpi luvussa 5.2.1. Niitä suunnataan vesimuodostumakohtaisesti taulukon 5.5 mukaisesti. Erityisesti arvokkaisiin purovesistöihin suunnataan voimakkaasti toimenpidettä ”Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen”. Näiden vesistöjen herkkyys otetaan huomioon hakkuiden suojakaistoissa sekä kunnostusojitusten ja maanmuokkausten suunnittelussa ja vesiensuojelussa. Kunnostusojituksia ja niistä aiheutuvaa kuormitusta voidaan vähentää myös siirtymällä eri-ikäisrakenteiseen metsänkasvatukseen. Vesiensuojelumenetelminä käytetään pintavalutusta, putkipatoja ja uusia menetelmiä, kuten puumateriaalin lisäämistä altaisiin ja uomiin. Koulutus ja metsänomistajien neuvonta on ensiarvoisen tärkeää.

Asutus

Rukalle vuonna 2016 valmistuneen jätevedenpuhdistamon lupaehdot ovat hyvin tiukat. Puhdistamo ei ota vastaan sako- eikä umpikaivolietteitä. Niiden vastaanotto on siirtynyt Kuusamoon Torangin puhdistamolle. Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa ranta- ja pohjavesialueilla toteutetaan sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa edellytetään. Käsittelyä tehostetaan säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista saatu poikkeus tai vapautus raukeaa. Muilla alueilla muutokset tehdään kiinteistön peruskorjausta vastaavan remontin yhteydessä. Haja-asutus on tunnistettu merkittäväksi paineeksi useassa vesimuodostumassa.

Kalankasvatus

Kalankasvatus on merkittävä paine yhdellä vesimuodostumalla pistekuormituksena (Välijoki-Varisjoki-Suininginjoki) ja yhdellä hajakuormituksena (Vuotunki). Koulutuksen ja neuvonnan keinoin pyritään vähentämään kuormitusta nykyisessä toiminnassa. Perustoimenpiteet koskevat kaikkea toimintaa ja kaikkia toimijoita.

Peruskuivatukset

Mahdollisissa hankkeissa pyritään luonnonmukaisiin menetelmiin ja vesiensuojelun tason parantamiseen.

Happamuuden hallinta

Happamuuden hallinnan toimenpiteet ja niiden tarve suunnittelualueella on kuvattu luvussa 5.2.1. Koutajoen vesistöalueen maankäytössä ja sen ohjauksessa otetaan huomioon mustaliuskealueiden aiheuttamat happamuus- ja metallikuormitusriskit.

Rehevien järvien kunnostaminen

Pienen rehevän järven kunnostuksia kohdistetaan sisäisestä kuormituksesta kärsiville Elijärvelle ja Rukajärvelle, jossa esiintyy myös vesiruttoa. Lisäksi pienten rehevien järvien kunnostuksia toteutetaan 2–3 muulla kohteella, jotka tarkentuvat hoitokauden aikana.

Säännöstelyn kehittäminen

Koutajoen vesistöalueen Suomen puoleisella alueella säännöstellään Myllykosken voimalaitoksella Ala-Vuotunkia ja Kuusinkijokea. Hakemus säännöstelykäytännön muuttamiseksi on aluehallintoviraston käsittelyssä. Säännöstelykäytäntöä muutetaan kolmannen hoitokauden aikana sen jälkeen, kun on saatu lainvoimainen päätös uusista lupaehdoista. Vireillä on myös hanke voimalaitoksen käytön lakkauttamiseksi.

Kalankulun edistäminen

Vesimuodostumissa ei tarvetta toimenpiteisiin kalankulun edistämiseksi.

Virtavesikunnostukset

Puron elinympäristökunnostus toteutetaan Kesäjoen peratuilla ja muuttuneilla alueilla. Lisäksi pienten virtavesien kunnostuksia kohdistetaan 2–3 nimeämättömälle purolle, jotka tarkentuvat hoitokauden aikana mm. inventointien perusteella.

Kuusamosta itään laskevat vedet kattavan suunnittelualueen kaikki toimenpiteet sekä niiden määrä- ja kustannustiedot löytyvät kootusti luvusta 5.5.

Tilatavoitteen saavuttaminen

Maa- ja metsätaloudelle esitetyt täydentävät toimenpiteet tehostavat ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämistä tarkoituksenmukaisesti kohdennettuina. Monien maatalouden toimenpiteiden vaikutukset näkyvät kuitenkin viiveellä. Vanhoilta metsäojitusalueilta tulevan kuormituksen hallinta on haasteellista ja kuormitus tulee jatkumaan vielä pitkään. Vesiympäristöt toipuvat hitaasti. Siksi toimenpiteitä on tärkeää jatkaa pitkäjänteisesti. Mustaliuskealueiden maankäyttöön tulee kiinnittää edelleen huomiota.

Vesistöalueen latvavedet ovat hydrologialtaan ja morfologialtaan pääosin hyvässä tai erinomaisessa tilassa, eikä hydrologis-morfologista tilaa parantavia toimenpiteitä ole tästä syystä juurikaan tarvinnut esittää. Poikkeuksena on Kuusinkijoki. Sen pysyminen vesienhoidon tavoitetilassa riippuu siitä, lieventävätkö uudet lupaehdot säännöstelyä riittävästi tai vaihtoehtoisesti siitä, sitoutuuko luvanhaltija muulla tavoin nykyisiä lupaehtoja selvästi lievempään säännöstelyn käyttöön. On myös mahdollista, että säännöstelyä harjoittavan voimalaitoksen käyttö lopetetaan.

Aiemmissa toimenpideohjelmissa on listattu vesimuodostumat, joiden tilatavoitteen saavuttamisvuotta lykättiin alkuperäisestä tavoitteesta (2015) vuoteen 2021 tai vuoteen 2027. Osassa vesimuodostumia syyt olivat teknisiä (esimerkiksi tarvittavien menetelmien puuttuminen), osassa syynä olivat luonnonolosuhteet (vesiympäristön hidas toipuminen etenkin, jos kuormitus on voimakasta tai jatkunut pitkään). Tilatavoitteen saavuttamisesta on nyt tehty uusi arvio (taulukko 5.6).

Taulukko 5.6. Arvio Koutajoen vesistöalueen vesimuodostumien hyvän ekologisen tilan saavuttamisajankohdasta. Taulukossa ovat mukana vesimuodostumat, joissa tavoitteen saavuttamisen ajankohtaa on aiemmin lykätty tai sitä on nyt tarvetta arvioida ensimmäisen kerran. Perustelussa oletetaan, että kaikki esitetyt toimenpiteet saadaan toteutetuksi hoitokauden aikana, ellei toisin ole merkitty.

Vesimuodostuma

Ekologinen tila 2019

Alkuperäinen tavoite

Päivitetty tavoite

Perustelu

JOET

 

 

 

 

Kesäjoki

Välttävä

2027

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa

JÄRVET

 

 

 

 

Ala-Vuotunki

Hyvä

2021

Tilan säilyttäminen

-

Elijärvi

Välttävä

2027

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Vesiruton poistamiseksi tarvittavat menetelmät.

Kesäjärvi

Hyvä

2021

Tilan säilyttäminen

-

Kuontijärvi

Hyvä

2015

Tilan säilyttäminen

-

Leusjärvi

Tyydyttävä

-

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa. Myös tekniset haasteet toimenpiteiden toteutuksessa.

Rukajärvi

Hyvä

2021

Tilan säilyttäminen

-

Säkkilänjärvi

Hyvä

2021

Tilan säilyttäminen

-

Talvijärvi

Hyvä

2027

Tilan säilyttäminen

-

Vuosselijärvi

Hyvä

2021

Tilan säilyttäminen

-

Vuotunki

Tyydyttävä

2021

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Vesiruton poistamiseksi tarvittavat menetelmät.

Yli-Kitka Kesälahti

Tyydyttävä

2015

2021

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Luokittelumenetelmän tarkistus (litoraalipiilevät)

Hyvän kemiallisen tilan tavoite on asetettu vuoteen 2027. Erityisten alueiden tavoitteet eivät aiheuta tarvetta poiketa vesienhoidon tavoitteista. Natura-tietokannan päivityksen yhteydessä on korostettu Yli-Kitkaan kohdistuvien uhkien hillitsemistä sekä Maaninkajoen tilan säilyttämistä mahdollisimman hyvänä. Jo tavoitetilassa olevien vesimuodostumien tilan säilyttämiseen tulee kiinnittää huomiota koko vesistöalueella. Myös pienvesien tilan säilyminen tulee turvata.