4.4.2 Iijoen vesistö

Iijoen vesistöalueella on luokiteltu 224 järvi- ja 63 virtavesimuodostumaa. Vesimuodostumista 190 on Pohjois-Pohjanmaan alueella, 29 Kainuun alueella (Puolanka, Suomussalmi) ja 39 Lapin alueella (Posio, Ranua).

Järvistä 208 (90 % järvien yhteen lasketusta pinta-alasta) ja virtavesistä 50 (72 % uomien yhteen lasketusta pituudesta) on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa (taulukko 4.8). Merkittäviä ihmistoiminnoista aiheutuvia paineita ja riski tilan heikkenemisestä on tunnistettu 55 järvi- ja 13 virtavesimuodostumassa. Näissä tarvitaan toimenpiteiden tehostamista tai uusia toimenpiteitä. Osaan vesimuodostumista ei kohdistu ihmistoimia, jotka aiheuttaisivat riskin tilan heikkenemisestä. Tällöin tilan säilyminen turvataan pääsääntöisesti nykyisillä toimenpiteillä, koko suunnittelualueella tehtävillä perus- ja muilla perustoimenpiteillä, koko alueelle esitettävillä vesienhoidon täydentävillä toimenpiteillä sekä valtakunnallisilla ja alueellisilla ohjauskeinoilla. Hyvä tai erinomainen ekologinen tila ei tarkoita, että vesimuodostuma olisi luonnontilainen tai että esimerkiksi kunnostustarvetta ei lainkaan olisi.

Taulukko 4.8. Iijoen vesistöalueen hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa olevat vesimuodostumat. R = Tunnistettu tilan heikentymisen riski, HyMo = hydrologis-morfologiset muutokset. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon. HgYM = elohopean laatunormin ylitys ja HgAM = alitus mittausten perusteella. Lapin ja Kainuun vesimuodostumat on merkitty erikseen, muut vesimuodostumat sijoittuvat Pohjois-Pohjanmaalle. Taulukossa on tiedot vesienhoidon kannalta keskeisimmistä Natura-alueista ja raakun esiintymisestä (Laji.fi -palvelu, Metsähallituksen LajiGIS)  

Vesimuodostuma

Ekologinen tila 2008

Ekologinen tila 2013

Ekologinen tila 2019

 

Paineet, joista aiheutuu tilan heikentymisen riski

Lisätieto

 

VIRTAVEDET

 

 

 

 

 

Aimojoki

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Askanjoki

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Asmuntinjoki

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous, HyMo

-

Haapuanoja

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Raakkuvesi

Harjajoki

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Haukioja

-

Erinomainen

Hyvä

-

Raakkuvesi

Iijoen keski- ja yläosa

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Pudasjärvi: merkittävä tulvariskialue ja Natura (tulvametsät ja -niityt)

Iijärvi-Irnijärvi_uomat

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

-

Iinatti-_Hirvas-_Naamanganjoki

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

-

Iso-Martimo

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

-

Jukuanoja

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Raakkuvesi

Kalliojoki

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Kisosjoki

-

Erinomainen

Hyvä

-

Raakkuvesi

Korpijoki

Tyydyttävä

Erinomainen

Hyvä

-

 

Korpuanjoki

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Korvuanjoki

Erinomainen

Erinomainen

Hyvä

-

Raakkuvesi

Kostonjoki

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

-

Kouvanjoki

Erinomainen

Hyvä

Erinomainen

-

Raakkuvesi

Kuoliojoki

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

-

Kutinjoki

-

Hyvä

Hyvä

-

Natura: Salmitunturi-Rääpysjärvi (pienvedet)

Kuusijoki_Unijoki

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Lappi

Litojoki

-

Hyvä

Hyvä

-

Natura: Litokaira (pienvedet)

Livojoki

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen (R)

Metsätalous

Raakkuvesi. Natura: Livojärvi

Lohijoki

Erinomainen

Erinomainen

Hyvä

-

Raakkuvesi

Loukusan-_Korte-_Latvajoki

-

Hyvä

Hyvä (R)

HyMo, vieraslajit

-

Luiminkajärvenoja

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Lylyjoki

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Kainuu

Martimonjoki

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

-

Mertajoki

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Metsätalous, turvetuotanto

-

Mäntyjoki_Laukunjoki

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Naamanka-_Hukka-_Terva-_Elätinjoki

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

-

Kainuu

Nassakkaoja

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous, hydrologinen muutos

Lappi

Ohtaoja

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Oijusluoman laskujoki

-

Erinomainen

Hyvä

-

-

Oudonjoki

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Penikkajoki

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Pikku-Martimo

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

-

Pirinoja

-

Erinomainen

Hyvä

-

-

Polveksenoja

-

Hyvä

Hyvä

-

Natura: Litokaira (pienvedet)

Porojoki

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Portinjoki

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Raakkuvesi

Puhosjoki

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

-

Pärjänjoki

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

-

-

Risujoki_Majaanjoki

-

Hyvä

Hyvä

-

Kainuu

Siuruanjoen ala- ja keskiosa

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

-

Suolijoki_Näljänkäjoki_Junnojoki

Hyvä

Hyvä

Erinomainen

-

Kainuu

Suujoki_Heinäjoki_Käsmäjoki

-

Erinomainen

Hyvä

-

-

Särkioja

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Tervajoki_Saaripuro

-

Hyvä

Hyvä

-

Kainuu

Tyräjoki

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

-

JÄRVET

 

 

 

 

 

Ahveninen

-

Hyvä

Hyvä

-

Kainuu

Ahvenjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Aittojärvi

 

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous, muu rehevöityminen

-

Akonjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Ala-Hukkanen

-

Hyvä

Hyvä

-

Kainuu

Ala-Kisosjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Ala-Kuoliojärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Ala-Rikinjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Alimmainen Kirvesluoma

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Alimmainen Kontioluoma

-

Erinomainen

Erinomainen

-

-

Alimmainen Kuusijärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Anetjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Lappi

Askanjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

Kainuu

Asmuntinjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

Lappi

Halajärvi

-

Hyvä

Erinomainen (R)

Metsätalous

-

Harjajärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Heinäjärvi (61.361 Käsmäjoki)

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Heinäjärvi (61.663 Kurkijärvi)

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Heinäjärvi (61.672 Ala-Kuoliojärvi)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

-

Heinäjärvi (61.722 Suolijärvi)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kainuu

Hetejärvi

-

Hyvä

Erinomainen (R)

Metsätalous

-

Hietajärvi (61.433 Siuruanjoki)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous, HyMo

Lappi

Hietajärvi (61.572 Laukkujärvi)

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Hirvasjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

 

Huovisenjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Iijärvi

Erinomainen

Hyvä

Hyvä

-

-

Iinattijärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Iiviöjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

-

Inkeenjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Irnijärvi - Ala-Irni (HgAM)

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

HyMo

-

Iso Akanjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Lappi

Iso Elehväjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Iso Hietajärvi

-

Erinomainen

Hyvä

-

Lappi

Iso Isterinjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Iso- ja Keski-Kero

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

HyMo

-

Iso ja Pieni Siikajärvi (HgYM)

Erinomainen

Hyvä

Hyvä

-

Kainuu

Iso- ja Pikku-Kontiainen

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Kainuu

Iso- ja Pikku-Purnu

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Iso Kaakkurijärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

-

Iso Karhujärvi

-

Hyvä

Hyvä

 

-

Iso Kienasjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

-

Iso Kivijärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

-

Iso Kuopusjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Iso Litjojärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

Natura: Litokaira (pienvedet), Lappi

Iso Palojärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Iso Särkiluoma

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Iso-Hukkanen

-

Erinomainen

Erinomainen

-

-

Isojärvi (61.132 Naisjärvi)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

-

Isojärvi (61.758 Isojärvi)

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Iso-Kallioinen

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Iso-Peippi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Iso-Pesiö

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Iso-Ulku

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Jaurakkajärvi

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

-

Jokijärvi

Erinomainen

Hyvä

Hyvä

-

-

Jokilampi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Jongunjärvi

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

-

-

Jormua

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Junnojärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

Kainuu

Kaihlanen

-

Hyvä

Hyvä

-

Kainuu

Kalajärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Kalliojärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Kainuu

Kallioluoma

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Kangaslampi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

-

Karhujärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Karsikkojärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Kauhamo

-

Tyydyttävä

Hyvä

-

-

Kaukuanjärvi

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Kivarinjärvi

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Metsätalous

-

Keski- ja Ylilampi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Kinkeli

-

Hyvä

Hyvä

-

Kainuu

Koitijärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

-

-

Kolijärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Kolkonjärvi (61.316 Iiviöjärvi)

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Kolkonjärvi (61.573 Aimojoki)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous, HyMo

Lappi

Kolmiloukko

-

Hyvä

Hyvä

-

Kainuu

Kongasjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

-

Kontioluoma

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

-

Korentojärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Korpinen

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Korpuajärvi (61.681 Korpuajoki)

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Korpuajärvi (61.682, Pisamo)

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous, muu rehevöityminen

-

Kortejärvi (61.393, Kortejärvi)

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Kortejärvi (61.771 Näljänkijärvi)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kainuu

Kortejärvi (61.582 Kortejärvi)

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Kortejärvi (61.272 Virkkusenjärvi)

-

Tyydyttävä

Hyvä

-

-

Korvuanjärvi

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Kainuu

Kosamonjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Kostonjärvi

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

HyMo

-

Kostonlampi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Kouvanjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Kovajärvi (61.663 Kurkijärvi)

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Kovajärvi (61.774 Tervajoki)

-

Hyvä

Erinomainen

-

Kainuu

Kovajärvi (61.672 Ala-Kuoliojärvi)

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous, turvetuotanto

-

Koviojärvi (HgAM)

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous

-

Kuhan-Takajärvi

Tyydyttävä

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous, haja-asutus, muu rehevöityminen

Lappi

Kulojärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous

Lappi

Kummuntakanen

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Kurkijärvi-Tuuliainen

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

-

Kurtinjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Kuusijärvi (61.651, Unijoki)

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Lappi

Kuusijärvi (61.292 Ala-Kisosjärvi)

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Kuusijärvi (61.472 Luiminkajärvi-Kuusijärvi)

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous, muu rehevöityminen

Lappi

Kuusijärvi (61.681 Korpuanjoki)

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Kylmäluoma

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Kynsijärvi - Kynsilampi

Hyvä

Erinomainen

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Lappi

Käsmäjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Laijonjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Lappi

Laitojärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Laivajärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Lampare

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Lapinluoma

-

Erinomainen

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

-

Latvajärvi (61.254 Pintamo-oja)

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Latvajärvi (61.758 Isojärvi)

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Laukkujärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous, vanha kuormitus, muu rehevöityminen

Lappi

Lauttanen

-

-

Hyvä (R)

Metsätalous

-

Liettilampi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Lipeäjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous

Lappi

Livojärvi

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

-

Lappi. Natura: Livojärvi

Loukusanjärvi-Uudentalonjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Luhtajärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Lappi

Luiminkajärvi (61.472 Luiminkajärvi-Kuusijärvi)

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous, muu rehevöityminen

Lappi

Luiminkajärvi (61.474 Luiminkajärvi)

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Luokanjärvi (61.332 Soiviojärvi)

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Luokanjärvi (61.272 Virkkusenjärvi)

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Lylyjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

Kainuu

Majavajärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Marikaisjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Mäntyjärvi-Salmijärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous, muu rehevöityminen

Lappi

Naamankajärvi

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

-

Naamankajärvi - Polvijärvet

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Kainuu

Naamankajärvi-Salmentakanen

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Naisjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous, muu rehevöityminen

-

Narkiojärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Nikujärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

 Metsätalous

-

Niskaluoma

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Näljänkäjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Kainuu

Oijusluoma

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

 

-

Ojajärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Lappi

Ontamojärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Oudonjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Paatinjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Paavolanjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Pahkajärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Palvanen

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Panumajärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

-

Pelttarinjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Penikkajärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Petäjäjärvi

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous, muu rehevöityminen

Lappi

Pieni Haukijärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Pieni Hietajärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous

Lappi

Pieni Kuukasjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous, muu rehevöityminen

Lappi

Pieni-Kaakkuri

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

-

Pikku-Pesiö

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Pintamojärvi

-

Tyydyttävä

Hyvä

-

-

Pisamo

-

Erinomainen

Erinomainen

-

-

Poikkijärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Pokotus

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Polojärvi

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

HyMo

-

Portimojärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Kainuu

Pudasjärvi

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Natura: Pudasjärvi (tulvametsät ja -niityt)

Puhosjärvi

Erinomainen

Erinomainen

Hyvä

-

-

Pukka

-

Erinomainen

Hyvä

-

-

Pyhäjärvi

Hyvä

Hyvä

Hyvä

-

Kainuu

Ranuanjärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous, muu rehevöityminen

Lappi

Ristilampi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Rytinkijärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Rääpysjärvi

Erinomainen

Hyvä

Erinomainen

-

Natura: Salmitunturi-Rääpysjärvi (pienvedet)

Saarijärvi (61.433 Siuruanjoki)

-

-

Hyvä (R)

Metsätalous, muu rehevöityminen

Lappi

Saarijärvi (61.623 Porojoki)

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Saarijärvi (61.759 Lohijoki)

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Salmijärvi - Heinilampi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Sarvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Saunalampi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Siikalampi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Soilu

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Sotkajärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Natura: Pudasjärvi (tulvametsät ja -niityt)

Suulampi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Särkijärvi (61.734 Särkijoki)

-

Hyvä

Hyvä

-

Kainuu

Särkijärvi (61.761 Naamankajärvi)

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Kainuu

Särkilampi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Särkiluoma

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Taipaleenalanen

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Takalonjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Takanen

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Takkajärvi

-

Erinomainen

Erinomainen

-

Kainuu

Tenämäjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

Kainuu

Tervajärvi (61.681 Korpuanjoki)

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Tervajärvi (61.631 Kynsijärvi)

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Tervajärvi (61.774 Tervajoki)

-

Hyvä

Erinomainen

-

Kainuu

Tuomijärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

Lappi

Tuulijärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Metsätalous

-

Tyrälampi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Unilampi

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Valkeainen

-

-

Erinomainen (R)

Maatalous, metsätalous

-

Valkeinen (61.321 Irnijärvi)

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Valkeinen (61.632 Kaukuanjärvi)

-

Hyvä

Hyvä

-

Lappi

Valkiainen

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Vantunlampi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Varisjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Virkkusenjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

HyMo

-

Visajärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Vähäjärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous

-

Vääräjärvi

-

Hyvä

Hyvä

-

-

Yli-Kuivanen

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Yli-Kuoliojärvi

-

Hyvä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous, turvetuotanto

-

Yli-Rikinjärvi

-

Hyvä

Erinomainen

-

-

Ypykkäjärvi

-

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Maatalous, metsätalous

-

Taulukossa 4.9 on tiedot vesistöalueen 29 vesimuodostumasta, joiden ekologinen tila on vuoden 2019 luokittelun perusteella korkeintaan tyydyttävä. Näiden vesimuodostumien tilan parantaminen edellyttää käynnissä olevien toimenpiteiden tehostamista ja/tai uusia vesienhoidon toimenpiteitä, jotka tulee kohdistaa tunnistettuihin paineisiin. Myös kunnostustarvetta saattaa olla, vaikka taulukkoon sitä ei ole erikseen kirjattu. Valtaosassa vesimuodostumia suuri ravinne- ja kiintoainekuormitus estää hyvän ekologisen tilan saavuttamisen. Joissakin vesimuodostumissa tilaa heikentää myös sisäinen kuormitus, joka vaikuttaa esimerkiksi talviaikaiseen happitilanteeseen. Myös hydrologis-morfologiset muutokset heikentävät joidenkin vesimuodostumien tilaa. Iijoen alaosa on nimetty voimakkaasti muutetuksi. Sen tila on esitetty suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan.

Valokuva, jossa koski Iijoen keskiosalta.

Taulukko 4.9. Iijoen vesistöalueen vesimuodostumat, joiden ekologinen tila 2019 on korkeintaan tyydyttävä. HyMo = hydrologis-morfologiset muutokset. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon. * = voimakkaasti muutettu (tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan). Tieto ainoastaan vesienhoidon kannalta keskeisimmistä Natura-alueista on merkitty. HgYM = kemialliseen tilaan vaikuttavan elohopean laatunormin ylitys, HgAM = alitus ja HgS = elohopean laatunormi silmällä pidettävä. Lapin ja Kainuun vesimuodostumat on merkitty erikseen. Muut korkeintaan tyydyttävässä tilassa olevat vesimuodostumat sijoittuvat Pohjois-Pohjanmaalle.

Vesimuodostuma

Ekologinen tila 2008

Ekologinen tila 2013

Ekologinen tila 2019

Ekologiseen tilaan vaikuttavat merkittävät paineet

Lisätieto

 
 

VIRTAVEDET

 

 

 

 

 

 

Aintionoja

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

-

 

Iijoen alaosa* (HgS)

Tyydyttävä*

Tyydyttävä*

Tyydyttävä*

Metsätalous, HyMo

Natura: Iijoen suisto

 

Kivarinjoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, turvetuotanto, HyMo

Natura: Pudasjärvi (mm. tulvametsät ja -niityt)

 

Kurkijoki_Kynsijoki_          Soilunjoki_Raatejoki

Hyvä

Hyvä

Tyydyttävä

HyMo

-

 

Luiminkajoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

Lappi

 

Nauruanoja

-

Välttävä

Tyydyttävä

Metsätalous, HyMo

-

 

Nuorunkajoki

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

-

 

Panumanoja

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

-

 

Ranuanjoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, haja-asutus, turvetuotanto, yhdyskuntien jätevedet

Lappi

 

Siuruanjoen yläosa

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous

Lappi

 

Siuruanjoen_Korpijoki

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous

-

 

Säynäjäoja

-

Välttävä

Välttävä

Metsätalous

-

 

Vitmaoja

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous, turvetuotanto

Natura: Litokaira (pienvedet)

 

JÄRVET

 

 

 

 

 

 

Haukijärvi

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Paine ei tiedossa

-

 

Iso Kuukasjärvi

-

-

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, muu rehevöityminen

Lappi

 

Iso Viitajärvi (HgAM)

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous, haja-asutus

-

 

Kangasjärvi

-

Hyvä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, haja-asutus

-

 

Koutuanjärvi

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Metsätalous, turvetuotanto

-

 

Kuhajärvi

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, muu rehevöityminen

Lappi

 

Pikku-Kero

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Muu kuormitus

Kuormitus yläpuolisista järvistä

 

Poussunjärvi - Rahkolampi

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tuntematon paine

-

 

Raakunjärvi

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tuntematon paine

-

 

Sarajärvi

-

Hyvä

Tyydyttävä

Metsätalous

-

 

Saunajärvi (HgYM)

-

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Muu rehevöityminen

-

 

Soivionjärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Muu rehevöityminen

-

 

Suolijärvi

Hyvä

Hyvä

Tyydyttävä

Metsätalous, haja-asutus

Kainuu

 

Takajärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, muu rehevöityminen

Lappi

 

Tyräjärvi (HgAM)

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Maatalous, metsätalous, muu rehevöityminen

-

 

Yli-Kisosjärvi

-

Hyvä

Tyydyttävä

Metsätalous, yläpuolella kalan­kasvatusta (luonnonravinto­lammikko­ryhmä)

-

 

 

Vesien tilassa tapahtuneet muutokset

Iijoen vesistöalueella 37 järven ja kuuden joen (Nauruanoja, Oudonjoki, Siuruanjoen ala- ja keskiosa, Mertajoki, Kouvanjoki ja Suolijoki-Näljänkäjoki-Junnojoki) tilaluokka on parantunut edellisestä luokittelusta. Vastaavasti yhdeksän järven (Kangasjärvi, Yli-Kisosjärvi, Pukka, Sarajärvi, Kynsijärvi-Kynsilampi, Iso Hietajärvi, Lapinluoma, Suolijärvi ja Puhosjärvi) ja yhdeksän joen (Haukioja, Pirinoja, Kisosjoki, Oijusluoman laskujoki, Suujoki-Heinäjoki-Käsmäjoki, Kurkijoki-Kynsijoki-Soilunjoki-Raatejoki, Korpijoki, Korvuanjoki ja Lohijoki) tilaluokka on heikentynyt. Muutos tilaluokassa ei välttämättä aina kerro todellisesta muutoksesta, joka olisi tapahtunut vesimuodostuman ekologisessa tilassa. Syynä voi myös olla se, että edellisen kierroksen luokittelu on tehty vähäisen aineiston, karttatarkastelun tai mallinnuksen perusteella ja uusimmassa luokittelussa on ollut käytettävissä uutta tai kattavampaa tietoa tilaluokan määrittelemiseksi. Tästä on esimerkkinä Pintamojärvi, jonka tila on aiheuttanut paljon keskustelua vuosien kuluessa. Iijoen vesistöalueella Suomen ympäristökeskuksen satelliittikuvatulkinnat ovat tuottaneet uutta, luokittelua tukevaa tietoa muun muassa klorofyllipitoisuudesta 72 järvestä. Lisäksi uusimmassa luokittelussa turvemaavaltaisilla alueilla sijaitseville lyhytviipymäisille järville on käytetty humuksisten tai runsashumuksisten järvien luokkarajoja sen takia, että lyhytviipymäisten järvien luokkarajoissa ei huomioida humuspitoisuuden vaihtelua. Jokivesissä rakenteelliset muutokset kuten perkaukset ja pohjapadot on otettu aikaisempaa tarkemmin huomioon, mikä on heikentänyt joidenkin pienten jokien tilaluokkaa (Pirinoja). Kurkijoki-Kynsijoki-Soilunjoki-Raatejoki muodostuu useiden järvien välisistä jokiosuuksista, joissa osassa virtaama vaihtelee lyhytaikaissäännöstelyn vuoksi.

Huomioita kemiallisesta tilasta

Suunnittelualueen kaikkien pintavesimuodostumien kemiallinen tila on huono johtuen siitä, että bromattujen difenyylieettereiden pitoisuudet ylittävät mallinnusten perusteella niille asetetun erittäin tiukan ympäristönlaatunormin. Ahvenelle asetettu elohopean ympäristönlaatunormi ylittyy Saunajärvessä sekä Isossa ja Pienessä Siikajärvessä. Iijoen alaosalla ahventen elohopeapitoisuus on 80 % ympäristön­laatunormista ja siten silmällä pidettävä. Isossa Viitajärvessä, Irnijärvessä, Tyräjärvessä ja Koviojärvessä ahventen elohopeapitoisuus alittaa ympäristönlaatunormin. On huomattava, että kemiallisen tilan määrittelyssä elohopean laatunormi on puolet pienempi kuin ravinnoksi käytettävän kalan elohopean raja-arvo.

Tulvariskien hallinnan sovittaminen yhteen vesienhoidon kanssa

Pudasjärven merkittävällä tulvariskialueella tulvariskien hallintakeinoista jää- ja hyydepatojen räjäyttämisellä voi olla haitallisia vaikutuksia vesien tilaan, mutta lyhytkestoisena ja harvoin toistuvana se ei aiheuta riskiä vesimuodostuman tilan heikkenemisestä. Vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan tavoitteita tulee sovittaa yhteen mm. mahdollisia tulvapenkereitä rakennettaessa sekä säännöstelyä kehitettäessä. Valuma-alueella tehtävä vedenpidätyskyvyn lisääminen sekä luonnonmukainen tilapäinen varastointi edistävät oikein tehtynä vesien hyvän tilan saavuttamista, koska veden lisäksi maaperään pidättyy ravinteita ja kiintoaineita.  

Toimenpiteiden kohdentaminen 

Maa- ja metsätalouden toimenpiteet sekä monet muut ravinne-, kiintoaine- ja happamuuskuormitusta vähentävät toimenpiteet suunnitellaan lähtökohtaisesti laajoille alueille. Osa vesienhoidon toimenpiteistä, kuten esimerkiksi vesien kunnostaminen, säännöstelyn kehittäminen tai kalan kulun edistäminen kohdistetaan yksittäisiin vesimuodostumiin. Taulukkoon 4.10 on koottu tiedot toimenpiteiden kohdentamisen tarpeesta ja yksittäisiin vesimuodostumiin kohdistettavista toimenpiteistä. Taulukossa on lisäksi mallintamalla arvioitu vähentämistarve nykytoiminnoista syntyvälle fosfori- ja typpikuormalle (alle 10 %, 10–30 %, 30–50 % ja yli 50 % nykyisestä kuormituksesta). Se kertoo osaltaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi suunnattavien toimenpiteiden tarpeesta. Arvio on luotettavin suurimmissa vesimuodostumissa, muissa suuntaa antava. Suurimmat mahdollisuudet vähentää kuormitusta ovat metsä- ja maataloudessa. Iijoen vesistöalueella on useita alle hyvässä tilassa olevia vesimuodostumia, joissa ei ole ravinteiden vähentämistarvetta. Ekologiseen tilaan vaikuttavat esimerkiksi kiintoaine, happamuus ja hydrologis-morfologiset muutokset.

Taulukko 4.10. Ravinnekuormitusta vähentävien sekä muiden ekologista tilaa parantavien toimenpiteiden tarve Iijoen vesistöalueella: +++ hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja (paine erittäin merkittävä), ++ hyödynnetään mahdollisimman kattavasti eri toimenpiteitä (paine yksinäänkin merkittävä), + hyödynnetään kustannustehokkaimpia toimenpiteitä (paine vähäinen ja/tai merkittävä yhdessä muiden paineiden kanssa), - painearvioinnin perusteella ei tarvetta toimenpiteille. Taulukossa ovat mukana myös vesimuodostumat, joiden hyvä tai erinomainen ekologinen tila on riskissä heikentyä ilman uusia toimenpiteitä tai toimenpiteiden tehostamista. * = voimakkaasti muutettu, (tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan). Värikoodi vesimuodostuman nimiruudussa ilmentää ekologista tilaa (sininen=erinomainen, vihreä=hyvä, keltainen=tyydyttävä, oranssi=välttävä). Joissakin vesimuodostumissa saattaa ilmetä myöhemmin kunnostustarvetta, vaikka kunnostusta ei ole nykytilanteessa tunnistettu tarpeelliseksi toimenpiteeksi. Lapin ja Kainuun vesimuodostumat on merkitty erikseen. Muut vesimuodostumat sijoittuvat Pohjois-Pohjanmaalle.

Vesimuodostuma

Fosforikuormituksen vähentämistarve %

Typpikuormituksen vähentämistarve %

Maatalous

Metsätalous

Haja-asutus

Yhdyskunnat

Happamuuden hallinta

Turvetuotanto

Teollinen toiminta

Muiden toimenpiteiden tarve

Lisätieto

VIRTAVEDET

Aintionoja

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

 

 

Asmuntinjoki

<10

<10

-

+++

-

-

-

-

-

Virtavesikunnostus

 

Haapuanoja

<10

<10

-

+

-

-

-

-

-

 

 

Iijoen alaosa*

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Kalankulun edistäminen, säännöstelyn kehittäminen, virtavesikunnostus

 

Iso_Martimo

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

 

 

Kivarinjoki

10-30

<10

+

++

-

-

-

+

-

Virtavesikunnostus

 

Kurkijoki_Kynsijoki_ Soilunjoki

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

Säännöstelyn kehittäminen, kalankulun edistäminen

 

Kuoliojoki

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

 

 

Kuusijoki_Unijoki

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

 

Lappi

Livojoki

>50

<10

-

++

-

-

-

-

-

 

Fosforipitoisuus ylittää erinomaiselle tilalle asetetun rajan

Loukusanjoki_

Kortejoki_Latvajoki

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

Säännöstelyn kehittäminen, kalankulun edistäminen

Vieraslaji: Puronieriä (silmällä pidettävä)

Luiminkajoki

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Vedenpidätyskyky metsätaloudessa

Lappi

Mertajoki

<10

<10

-

++

-

-

-

+

-

 

 

Nassakkaoja

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Vedenpidätyskyky metsätaloudessa

 

Nauruanoja

30-50

<10

-

++

-

-

-

-

-

Virtavesikunnostus, kalankulun edistäminen

 

Nuorunkajoki

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

 

 

Panumanoja

10-30

<10

-

++

-

-

-

-

-

 

 

Pikku Martimo

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

 

 

Puhosjoki

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

 

 

Ranuanjoki

30-50

10-30

++

++

++

++

-

++

-

 

Lappi

Siuruanjoen ala- ja keskiosa

10-30

<10

+

+

-

-

-

-

-

 

 

Siuruanjoen yläosa

30-50

<10

+

+

-

-

-

-

-

 

Lappi

Siuruanjoen_ Korpijoki

10-30

<10

-

+++

-

-

-

-

-

 

 

Säynäjäoja

>50

<10

-

+++

-

-

-

-

-

 

 

Tyräjoki

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

 

 

Vitmaoja

10-30

<10

-

+

-

-

-

+

-

 

 

JÄRVET

Aittojärvi

<10

<10

+

++

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

 

Anetjärvi

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

 

Lappi

Asmuntinjärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

 

Lappi

Halajärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

 

 

Haukijärvi

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

 

Paine ei tiedossa

Heinäjärvi (61.672)

<10

<10

++

++

-

-

-

-

-

 

Lappi

Hetejärvi

<10

10-30

-

++

-

-

-

-

-

 

 

Hietajärvi (61.433)

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

Vedenpidätyskyky metsätaloudessa

Lappi

Iiviöjärvi

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

 

 

Irnijärvi_Ala-Irni

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

Säännöstelyn kehittäminen, kalankulun edistäminen

 

Iso Akanjärvi

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

-

Lappi

Iso- ja Keski_Kero

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

Säännöstelyn kehittäminen

 

Iso Kaakkurijärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

 

 

Iso Kienasjärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

 

 

Iso Kivijärvi

<10

<10

++

++

-

-

-

-

-

 

 

Iso Kuukasjärvi

30-50

<10

++

+

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Lappi

Iso Viitajärvi

<10

<10

-

+

+

-

-

-

-

 

 

Isojärvi (61.132)

<10

<10

-

+++

-

-

-

-

-

 

 

Kangaslampi

<10

<10

++

++

-

-

-

-

-

 

 

Kangasjärvi (61.254)

>50

<10

+

+

+

-

-

-

-

 

 

Kivarinjärvi

10-30

10-30

-

++

-

-

-

-

-

 

 

Kolkonjärvi (61.573 Aimojoki)

<10

<10

-

+

-

-

-

-

-

Vedenpidätyskyky metsätaloudessa

Lappi

Kongasjärvi

<10

10-30

-

+

-

-

-

-

-

 

 

Kontioluoma

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

 

 

Korpuajärvi (61.682)

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

 

Kostonjärvi

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

Säännöstelyn kehittäminen

 

Koutuanjärvi

>50

<10

-

+

-

-

-

+

-

 

Ravinnekuormasta 70 % metsätaloudesta, 30 % turvetuotannosta

Kovajärvi (61.672)

<10

<10

++

+

-

-

-

+

-

 

Ravinnekuormasta 25 % metsätaloudesta, 10 % turvetuotannosta

Koviojärvi

<10

<10

++

-

-

-

-

-

-

 

 

Kuhajärvi

<10

<10

++

+

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Lappi

Kuhan-Takajärvi

<10

<10

+++

+

+

-

-

-

-

 

Lappi

Kulojärvi

<10

<10

++

-

-

-

-

-

-

 

 

Kuusijärvi (61.472)

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

 

Kuusijärvi (61.651)

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

 

Lappi

Kynsijärvi_Kynsilampi

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

 

Lappi

Laijonjärvi

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

 

Lappi

Lapinluoma

<10

<10

++

++

-

-

-

-

-

 

 

Laukkujärvi

<10

<10

-

+

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Lappi. Vanha kuormitus, muu rehevöityminen

Lauttanen

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

 

 

Lipeäjärvi

<10

<10

++

-

-

-

-

-

-

 

 

Luhtajärvi

<10

<10

++

++

-

-

-

-

-

 

 

Luiminkajärvi (61.472)

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Lappi

Mäntyjärvi-Salmijärvi

<10

<10

-

+

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Lappi

Naisjärvi

10-30

<10

-

++

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

 

Nikujärvi

<10

<10

 

++

 

 

 

 

 

 

 

Ojajärvi

<10

<10

++

-

-

-

-

-

-

 

Lappi

Panumajärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

 

 

Petäjäjärvi

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Lappi

Pieni Hietajärvi

<10

<10

+

-

-

-

-

-

-

 

Lappi

Pieni Kuukasjärvi

<10

<10

++

+

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Lappi

Pieni Kaakkuri

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

 

 

Pikku-Kero

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

 

Kuormitus yläpuolisista järvistä

Polojärvi

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

Säännöstelyn kehittäminen

 

Poussunjärvi - Rahkolampi

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

 

Paine ei tiedossa

Raakunjärvi

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

 

Paine ei tiedossa

Ranuanjärvi

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Lappi

Saarijärvi (61.433)

<10

<10

-

+

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Lappi

Sarajärvi (61.522)

10-30

10-30

-

++

-

-

-

-

-

 

 

Saunajärvi

<10

30-50

-

-

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

 

Soivionjärvi

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

 

Suolijärvi

<10

<10

-

+

-

-

-

-

-

 

Kainuu

Takajärvi

30-50

10-30

+

+

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

Lappi

Tuomijärvi

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

 

Lappi

Tuulijärvi

<10

<10

-

++

-

-

-

-

-

 

 

Tyräjärvi

<10

<10

++

+

-

-

-

-

-

Järvikunnostus

 

Valkeainen

<10

<10

+

+

-

-

-

-

-

 

 

Virkkusenjärvi

<10

<10

-

-

-

-

-

-

-

Säännöstelyn kehittäminen

 

Vähäjärvi

<10

<10

++

-

-

-

-

-

-

 

 

Yli-Kisosjärvi

<10

<10

-

+

-

-

-

-

-

Kalankasvatuksen vesiensuojelu

 

Yli-Kuoliojärvi

<10

<10

+

+

-

-

-

+

-

 

 

Ypykkäjärvi

<10

<10

++

++

-

-

-

-

-

 

 

Maatalous

Maatalouden alueellisesti suunnitellut toimenpiteet on käyty läpi luvussa 4.2.1. Vesimuodostumakohtaisesti toimenpiteitä tulee kohdentaa taulukon 4.10. mukaisesti. Neuvonnalla voidaan kohdentaa toimenpiteitä tila- ja lohkokohtaisesti vesiensuojelullisesti tarkoituksenmukaisesti. Vesistöalueella on kaltevia peltoja vesistöjen lähellä, jolloin myös suojavyöhykkeiden vaikuttavuus on hyvä.

Metsätalous

Metsätalouden vesienhoitotoimia (ks. luku 4.2.1) suunnataan vesimuodostumakohtaisesti taulukon 4.10 mukaisesti. Erityisesti arvokkaisiin purovesistöihin (ml. raakkupurot) ja Livojokeen kohdennetaan voimakkaasti toimenpidettä ”Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen”. Näiden vesistöjen herkkyys huomioidaan kunnostusojitusten ja maanmuokkausten suunnittelussa ja vesiensuojelussa sekä hakkuiden suojavyöhykkeissä. Metsätaloustoimien suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään siihen, että kuormitusta ei synny. Kunnostusojituksia ja niistä aiheutuvaa kuormitusta voidaan vähentää myös siirtymällä eri-ikäisrakenteiseen metsänkasvatukseen. Vesiensuojelumenetelminä käytetään pintavalutusta, putkipatoja ja uusia menetelmiä kuten puumateriaalin lisäämistä altaisiin ja uomiin. Koulutus ja metsänomistajien neuvonta on ensiarvoisen tärkeää.

Asutus

Taajamien viemäriverkostoja laajennetaan siellä, missä se on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa ranta- ja pohjavesialueilla toteutetaan sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa edellytetään. Käsittelyä tehostetaan säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista saatu poikkeus tai vapautus raukeaa. Muilla alueilla muutokset tehdään kiinteistön peruskorjausta vastaavan remontin yhteydessä. Haja- ja/tai loma-asutus on tunnistettu merkittäväksi paineeksi muutamassa vesimuodostumassa.

Turvetuotanto

Vuonna 2019 Siuruanjoen valuma-alueella oli tuotannossa, tuotantokunnossa tai kunnostettavana noin 2 000 ha suota, muualla Iijoen vesistöalueella noin 1 500 ha (Pohjois-Pohjanmaa). Alueellisesti suunnitellut perustoimenpiteet koskevat kaikkea turvetuotantoa. Mahdollisilla uusilla tuotantoalueilla tulee olla ympärivuotinen pintavalutuskenttä tai vastaavan tehoinen vesiensuojelumenetelmä. Lupakäsittelyssä otetaan huomioon vesien tilatavoite sekä mahdollinen pohjamaiden aiheuttama vesistön happamoitumisriski. Turvetuotanto on arvioitu olevan merkittävä paine kuudella vesimuodostumalla. Näistä Kivarinjoelle ja Mertajoelle on kohdistettu täydentävänä toimenpiteenä kesäaikaisen pintavalutuskentän muuttaminen ympärivuotiseksi.

Kalankasvatus

Kalankasvatus on merkittävä paine Yli-Kisosjärvessä. Koulutus- ja neuvontatoimenpiteen keinoin pyritään vähentämään kuormitusta nykyisessä toiminnassa. Perustoimenpiteet koskevat kaikkia toimijoita.

Peruskuivatukset

Mahdollisissa hankkeissa pyritään luonnonmukaisiin menetelmiin ja vesiensuojelun tason parantamiseen. Rannikolla kuivatustoiminnassa huomioidaan happamat sulfaattimaat.

Happamuuden hallinta

Happamuuden hallinnan toimenpiteet ja niiden tarve suunnittelualueella on kuvattu luvussa 4.2.1. Iijoen vesistöalueella kuivatusolojen säätö eri sektoreilla, maataloudessa lisäksi säätösalaojitus ja -kastelu ovat tehokkaita toimenpiteitä. Keskeistä on happamuuteen ja sen torjuntaan liittyvä yleinen neuvonta ja tiedotus erityisesti rannikon läheisillä metsätalousalueilla.

Rehevien järvien kunnostaminen

Rehevöityneiden järvien tilaan vaikuttaa pääosin ulkoinen kuormitus ja siihen vaikutetaan muiden sektoreiden toimenpitein, mutta osalla Iijoen alueen järvistä sisäinen kuormitus tai muu rehevöityminen on tunnistettu paineeksi joko yksin tai yhdessä muun kuormituksen kanssa. Tällaisia kunnostettavia pieniä reheviä järviä Pohjois-Pohjanmaan puolella ovat Nais-, Sauna- ja Korpuajärvi sekä mahdollisesti Soivionjärvi. Suurista rehevistä järvistä kunnostukset jatkuvat Tyräjärvellä. Lapin maakunnassa kunnostustoimia kohdistetaan Kuha- ja Kuhan-Takajärvelle, Kuusi- Luiminka- ja Petäjäjärvelle, Ranuan-, Saari- ja Takajärvelle, Mänty- ja Salmijärvelle sekä Isolle ja Pienelle Kuukasjärvelle. Lisäksi tavoitteena on kunnostaa 3–4 nimeämätöntä pientä rehevää järveä, jotka tarkentuvat tilaselvitysten myötä hoitokauden aikana.

Säännöstelyn kehittäminen

Sekä Kostojärven että Irnin järviryhmän säännöstelyä tullaan kehittämän pääasiassa tulvariskien hallinnan edistämiseksi. Kehittämishankkeessa tulee huomioida vesienhoidon tavoitteet niin säännöstellyissä järvissä kuin niiden alapuolisissa joissa. Iijoen alaosalla voimalaitosten säännöstelyä esitetään kehitettäväksi siten, että se edistää kalankulun järjestämistä. Lisäksi esitetään ympäristövirtaama yhteen tai useampaan Iijoen alaosan voimalaitoksen vähävetiseen uomaan, jos toimenpide jatkoselvitysten pohjalta osoittautuu kustannustehokkaaksi vaelluskalojen kantojen elvyttämisessä. Ympäristövirtaama tulee mitoittaa siten, ettei se yhdessä muun säännöstelyn kehittämisen ja kalankulkuväyliin johdettavan veden kanssa aiheuta merkittävää haittaa voimataloudelle. Loukusanjokeen esitetään varmistettavaksi ekologinen virtaama, ja samassa yhteydessä tulee varmistaa, että sen yläpuolisen Virkkusenjärven säännöstelyä käytetään siten, ettei se vaaranna järven hyvää ekologista tilaa. Vesimuodostumassa Kurkijoki_Kynsijoki_Soilunjoki esitetään selvitettäväksi yläpuolisen voimalaitoksen vesistöjärjestelyiden ja yläpuolisten järvien säännöstelyn vaikutuksia jokien hydrologiseen tilaan ja kehitettäväksi säännöstelyä siten, ettei se vaaranna vesienhoidon tavoitteita.

Kalan kulun edistäminen

Iijoen alaosan voimalaitoksien yhteyteen esitetään rakennettavaksi kalankulkuväylät, jotka mahdollistavat sukukypsien vaelluskalojen vaelluksen Iijoen vesistön laajoille kutu- ja poikastuotantoalueille sekä vaelluspoikasten ja talvikoiden vaelluksen mereen. Lisäksi kalankulkua edistäviä toimenpiteitä esitetään Irninjärven luusuaan, Loukusanjoki_Kortejoki_Latvajokeen ja Nauruanjoen alapäähän.

Etenkin puroissa ja noroissa tierummut ja paikoin siltarakenteet rajoittavat vesieliöiden vapaata liikkumista. Niiden aiheuttaman esteellisyyden vähentäminen on osa purojen elinympäristökunnostusta. Vesieliöiden vapaa liikkuminen tienalitusrakenteiden läpi tulee varmistaa aina, kun niitä rakennetaan tai kunnostetaan.

Virtavesikunnostukset

Iijoen vesistöalueella on tehty paljon virtavesikunnostuksia. Vain kolmessa vesimuodostumaksi nimetyssä virtavedessä (Asmuntinjoki, Kivarinjoki ja Nauruanoja) rakenteellinen tila on katsottu niin heikoksi, että se haittaa vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista ja edellyttää kunnostustoimenpiteitä. On kuitenkin huomioitava, että Iijoen vesistössä varsinkin ensimmäiset virtavesikunnostushankkeet on tehty osin puutteellisin menetelmin. On todennäköistä, että useiden jokien kalantuotantokykyä voitaisiin edelleen parantaa täydennyskunnostuksin. Jos Iijoen vähävetisistä uomista yhteen tai useampaan ohjataan ympäristövirtaama, tullaan uomat kunnostamaan siten, että asetetulla ympäristövirtaamalla saadaan mahdollisimman paljon hyvälaatuisia lohikalojen ja muiden virtavesieliöiden elinalueita.

Aluetoimenpiteenä tehdään ainakin 10–15 puron tai muun pienen virtavedenkunnostusta. Näistä osaan liittyy esteellisyyden poisto. Kohteet tarkentuvat hoitokauden aikana. Metsäteistä aiheutuneiden esteiden poistoon keskitytään myös yksityismetsätalouden piirissä. Esteellisyyden tai sen vähenemisen osoittamiseen tarvitaan seurantatietoa.

Kiiminkijoelta Kuivajoelle ulottuvan suunnittelualueen toimenpiteet, niiden määrät ja kustannukset löytyvät kootusti luvusta 4.5.

Tilatavoitteen saavuttaminen

Maa- ja metsätaloudelle esitetyt täydentävät toimenpiteet tehostavat ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämistä laajamittaisesti käyttöön otettuina ja tarkoituksenmukaisesti kohdennettuina. Monien maatalouden toimenpiteiden vaikutukset näkyvät kuitenkin viiveellä. Vanhoilta metsäojitusalueilta tulevan kuormituksen hallinta on haasteellista ja kuormitus tulee jatkumaan vielä pitkään.

Iijoen valuma-alue on hyvin suuri suhteessa potentiaaliseen happamien sulfaattimaiden esiintymis­alueeseen. Lisäksi pääuoman puskurikyky on riittävä, minkä vuoksi pääuoman tilaa happamuus ei uhkaa. Kuivatustoimintaa on rannikon läheisellä alueella erityisesti metsä- ja maataloudessa sekä infra- ja muussa rakentamisessa. Sulfaattimaiden hankekohtaiset täsmäkartoitukset sekä niiden perusteella tehtävät kuivatus­ratkaisut edesauttavat sivuvesien pH-tason säilyttämisen riittävänä. Riskialueilla toimivien turvetuotantoalueiden kuivatussyvyyden, tuotannon loppuvaiheen (jälkihoito) ja jälkikäytön riittävä ohjaus tulee varmistaa, jottei happamuus heikennä sivuvesien tilaa. Turvemaiden sivujokien metsätalouden ja turve­tuotannon toimien korostama orgaaninen happamuus ei todennäköisesti vähene tulevalla hoitokaudella, mutta sen lisääntyminen samoin kuin sulfaattimailla riskinä olevan sulfidiperäisen happamuuden lisääntyminen rannikon läheisillä pienvesillä voitaneen käytössä olevin toimenpitein estää.

Vaelluskalojen vaelluksen mahdollistaminen Iijoen alaosan voimalaitoksien ohi on selvästi vaikuttavin vesirakentamiseen liittyvä toimenpide Iijoen vesistöalueella. Toimenpide mahdollistaa lohen ja meritaimen lisääntymisen ja poikastuotannon lukuisissa sivuvesissä avaamalla yhteensä 866 ha poikastuotantoalueita. Poikastuotannon elpyessä toimenpide parantaa jokien ekologista tilaa. Vaelluskalojen jokipoikaset vaikuttavat koko virtavesieliöyhteisön rakenteeseen muun muassa kilpailun ja ravinnonkäytön kautta. Lisääntyvät yksilöt mm. ylläpitävät koskialueiden kutualueiden hyvää tilaa. Muut esitetyt hydrologiaa ja morfologiaa parantavat toimenpiteet vaikuttavat lähinnä vesimuodostumakohtaisesti. Ne on pyritty suunnittelemaan siten, että niiden toteutuksen jälkeen hydrologinen tai morfologinen muuttuneisuus ei estä vesienhoidon tavoitetilan saavuttamista. Purojen muuttuneisuus on edelleen suuri, mutta tilanne paranee kunnostusten ja ohjauskeinojen avulla.

Aiemmissa toimenpideohjelmissa on listattu vesimuodostumat, joiden tilatavoitteen saavuttamisvuotta lykättiin alkuperäisestä tavoitteesta (2015) vuoteen 2021 tai vuoteen 2027. Osassa vesimuodostumia syyt olivat teknisiä (esimerkiksi lupakäsittelyn hitaus tai tarvittavien menetelmien puuttuminen), osassa syynä olivat luonnonolosuhteet (vesiympäristön hidas toipuminen etenkin, jos kuormitus on voimakasta tai jatkunut pitkään). Tilatavoitteen saavuttamisesta on nyt tehty uusi arvio (taulukko 4.11). Säynäjäojalla tilatavoitetta ei arvioida saavutettavan vielä vuonna 2027. Tämän vuoksi ja myös tilan ylläpitämiseksi toimenpiteitä on tärkeää jatkaa pitkäjänteisesti.

Taulukko 4.11. Arvio hyvän ekologisen tilan saavuttamisesta Iijoen vesistöalueella. Taulukossa ovat mukana vesimuodostumat, joissa tavoitteen saavuttamisen ajankohtaa on aiemmin lykätty tai sitä on nyt arvioitu ensimmäisen kerran. * voimakkaasti muutettu vesimuodostuma (tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan). HgYM = kemialliseen tilaan vaikuttavan elohopean laatunormin ylitys mittausten perusteella. Perustelussa oletetaan, että kaikki esitetyt toimenpiteet saadaan toteutetuksi hoitokauden aikana, ellei toisin ole merkitty.

Vesimuodostuma

Ekologinen tila 2019

Alku-peräinen tavoite

Päivitetty tavoite

Perustelu

VIRTAVEDET

 

 

 

 

Aintionoja

Tyydyttävä

2021

2021

-

Iijoen alaosa*

Tyydyttävä*

2021

2027

Kalateiden rahoitus ja toteutus vie aikaa.

Kalaston hidas palautuminen.

Kivarinjoki

Tyydyttävä

2015

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa

Kurkijoki_Kynsijoki_Soilunjoki_  Raatejoki

Tyydyttävä

-

2027

HyMo-toimenpiteet suunnitteluineen ja lupakäsittelyineen vievät aikaa.

Luiminkajoki

Tyydyttävä

2021

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa

Toteutus hidasta (luvat, rahoitus, vastuut)

Mertajoki

Hyvä (R)

2021

Tilan säilyttäminen

-

Nauruanoja

Tyydyttävä

2027

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa. HyMo-toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus vie aikaa.

Nuorunkajoki

Tyydyttävä

2021

2021

-

Panumanoja

Tyydyttävä

2021

2021

-

Ranuanjoki

Tyydyttävä

2027

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa

Toteutus hidasta (luvat, rahoitus, vastuut)

Siuruanjoen ala- ja keskiosa

Hyvä (R)

2015

Tilan säilyttäminen

-

Siuruanjoen_

Korpijoki

Tyydyttävä

2021

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa. Merkittävin kuormituslähde vanhat ojitukset.

Siuruanjoen yläosa

Tyydyttävä

2021

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa

Toteutus hidasta (luvat, rahoitus, vastuut)

Säynäjäoja

Välttävä

2027

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa. Merkittävin kuormituslähde vanhat ojitukset.

Vitmaoja

Tyydyttävä

2021

2021

-

JÄRVET

 

 

 

 

Aittojärvi

Hyvä

2021

Tilan säilyttäminen

-

Haukijärvi

Tyydyttävä

2021

2027

Ei selvää syytä hyvää huonompaan tilaan.

Latvajärvi, tilan parantaminen luonnonolosuhteiden vuoksi vaikeaa.

Iso Kuukasjärvi

Tyydyttävä

-

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa. Merkittävin kuormituslähde vanhat ojitukset ja sisäinen kuormitus.

Iso Viitajärvi

Tyydyttävä

2021

2021

-

Kangasjärvi

Tyydyttävä

-

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Kauhamo

Hyvä

2021

Tilan säilyttäminen

-

Kivarinjärvi

Hyvä (R)

2021

Tilan säilyttäminen

-

Korpuajärvi (61.682)

Hyvä (R)

2021

Tilan säilyttäminen

-

Kortejärvi (61.272)

Hyvä

2021

Tilan säilyttäminen

-

Koutuanjärvi

Tyydyttävä

2021

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa

Kovajärvi (61.672)

Hyvä (R)

2021

Tilan säilyttäminen

-

Koviojärvi

Hyvä (R)

2021

Tilan säilyttäminen

-

Kuhajärvi

Tyydyttävä

-

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa

Toteutus hidasta (luvat, rahoitus, vastuut)

Luiminkajärvi (61.472)

Hyvä (R)

2021

Tilan säilyttäminen

-

Petäjäjärvi

Hyvä (R)

2021

Tilan säilyttäminen

-

Pikku-Kero

Tyydyttävä

2021

2027

Läpivirtausjärvi, jossa vesiympäristö elpyy hitaasti.

Pintamojärvi

Hyvä

2021

Tilan säilyttäminen

-

Poussunjärvi - Rahkolampi

Tyydyttävä

-

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Ei selvää syytä hyvää huonompaan tilaan.

Raakunjärvi

Tyydyttävä

2021

2027

Läpivirtausjärvi, jossa vesiympäristö elpyy hitaasti.

Ei selvää syytä hyvää huonompaan tilaan.

Ranuanjärvi

Hyvä (R)

2027

Tilan säilyttäminen

-

Sarajärvi

Tyydyttävä

-

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Merkittävin kuormituslähde vanhat ojitukset

Saunajärvi (HgYM)

Tyydyttävä

2021

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa

Soivionjärvi

Tyydyttävä

2021

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa

Suolijärvi

Tyydyttävä

-

2021

-

Takajärvi

Tyydyttävä

2027

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa

Toteutus hidasta (luvat, rahoitus, vastuut)

Tyräjärvi

Tyydyttävä

2021

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa

Yli-Kisosjärvi

Tyydyttävä

-

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa

Ypykkäjärvi

Hyvä (R)

2021

Tilan säilyttäminen

-

Saunajärvessä elohopean ympäristönlaatunormi ylittyy. Hyvän kemiallisen tilan tavoite on asetettu vuoteen 2027. Erityisten alueiden tavoitteet eivät aiheuta tarvetta poiketa vesienhoidon tavoitteista. Jo tavoitetilassa olevien vesimuodostumien tilan säilyttämiseen tulee kiinnittää huomiota koko vesistöalueella. Pienvesien tilan säilyminen tulee turvata ja erityistä huomiota tulee kiinnittää mahdollisiin raakkuvesiin.