3.2.2 Vedenotto

Oulun kantakaupungin alueella yhdyskuntien talousvetenä käytettävä raakavesi otetaan ja puhdistetaan Oulujoen vedestä. Kaupungin vedenotto on noin 29 000 m3 vuorokaudessa (m3/vrk). Teollisuuslaitoksista merkittäviä Oulujoen pintaveden käyttäjiä ovat Oulussa Taminco Finland Oy (entinen Kemira, 200 000 m3/vrk) sekä Oulun Energian uusi biovoimalaitos, jolla on lupa ottaa Oulujoesta jäähdytysvettä noin 20 000 m3/vrk.