7.4.4 Mäntykangas, Hyrynsalmi

Mäntykankaan pohjavesialue sijaitsee Hyrynsalmen kirkonkylällä. Sen kokonaispinta-ala on 3,78 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala 2,31 km2. Laskennallinen arvio pohjaveden muodostumisesta on 1 600 m3/vrk, mutta imeytymisedellytyksiä heikentää pinnoitetun taajama-alueen suuri osuus pinta-alasta. Muodostuma on tasainen hiekkakenttä, ja maaperän kerrospaksuudet ovat suuret. Pohjaveden päävirtaussuunta on itäkaakko.

Vedenotto ja riskitoiminnot

Pohjavesialueella sijaitseva Nivan ottamo on Hyrynsalmen kunnan päävedenottamo. Koska pohjavesialue sijaitsee kokonaisuudessaan taajamassa, on alueella lukuisia riskitoimintoja. Useissa kiinteistöissä on öljylämmitys, alueella on kaksi jakeluasemaa ja kymmenen maaperän tilan tietojärjestelmään merkittyä kohdetta. Lisäksi alueella sijaitsee hautausmaa ja autokorjaamoita. Pohjavesialueella on aiemmin kunnostettu öljyvahinkokohde. Kunnostustavoitetta ei saavutettu, ja pohjavesi­tarkkailussa on edelleen havaittu öljyhiilivetyjä. Haitta-aineiden esiintyminen on kuitenkin paikallista, eikä vedenottamolla ole havaittu pilaantuneisuutta. Kokonaisuudessaan pohjavesialueen katsotaan olevan hyvässä tilassa, eikä pohjaveden otto muodosta riskiä määrälliselle tilalle.

Toimenpiteet

Kaliumformiaattiin siirtymistä teiden talvikunnossapidossa on esitetty pohjavesialueeseen kohdistuvaksi toimenpiteeksi. Kahden jakeluaseman toiminnanharjoittajilta tulee edellyttää ympäristöluvan hakemista, jotta pohjavesialueelle sijoittuvan toiminnan edellytyksiä voidaan tarkastella. Myös Mäntykankaalla olevan entisen jakeluaseman maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve tulisi arvioida. Lisäksi pohjavesialueella on kohde, jonka öljypilaantuman laajuus tulisi määrittää ja maaperä puhdistaa.