7.2.2 Teollisuus

Osassa pohjavesialueita sijaitsee melko laajoja teollisuusalueita, jotka muodostavat uhan pohjaveden laadulle. Riskiä saattaa aiheutua polttoaineiden jakeluasemista, korjaamotoiminnasta, sahoista, puun­kyllästämöistä, teollisuuden öljy- ja kemikaalivuodoista, metalliteollisuudesta, pesuloista sekä kemian­teollisuudesta. Kuvassa 7.2 on esitetty vesienhoitoalueen pohjavesialueille sijoittuvat ympäristöluvanvaraiset kohteet toimialoittain jaoteltuna. Teollisuuden kuormitusta käsitellään myös vesienhoitosuunnitelman osassa 1 (luku 3.3.2). 

Valokuva maa-ainesten ottoalueesta.Kartta ympäristöluvan vaativista toiminnoista pohjavesialueilla.

Kuva 7.2. Vesienhoitoalueen pohjavesialueille sijoittuvat ympäristöluvanvaraiset kohteet.