6.8 Arvio tilatavoitteen saavuttamisesta

Laajamittaisesti käyttöön otettuina maa- ja metsätaloudelle esitetyt toimenpiteet tehostavat selkeästi ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämistä, mikä viime kädessä alkaa näkyä rannikkovesien tilassa. Peltojen fosforipitoisuuden aleneminen on kuitenkin hidasta, joten huuhtoumatkin pienenevät hitaasti. Myös muut maatalouden toimenpiteiden vaikutukset näkyvät rannikkovesien tilassa viiveellä. Maa- ja metsätalouden ravinnekuormitus etenee rannikolle nopeasti etenkin tulva-aikoina. Haja-asutuksen kuormitusta tulee melko tasaisesti ympäri vuoden, mutta sen osuus rannikon kokonaiskuormituksesta on vähäinen ja vähenee edelleen. Vanhoilta metsäojitusalueilta tulevan kuormituksen hallinta on haasteellista ja kuormitus tulee jatkumaan vielä pitkään.

Tilatavoitteen saavuttamista arvioitiin ensimmäisellä vesienhoidon suunnittelukierroksella melko optimistisesti ja tavoite asetettiin laajalti vuoteen 2015 (taulukko 6.8). Tilatavoitteen saavuttamisesta on nyt tehty uusi arvio. Kaikissa rannikkovesimuodostumissa esitetään tilatavoitteen saavuttamisajankohdan lykkäämistä vuoteen 2027 luonnonolosuhteista johtuen. Syynä on se, että kuormituksen vähentäminen toimenpiteiden toteutuksen myötä näkyy maaperässä ja vesiympäristössä viiveellä. Koska Perämeren rannikkovesien luokittelussa on epävarmuuksia, esitetään lisäksi luokittelujärjestelmän kehittämistä seuraavaa luokittelua varten. Luokittelun epävarmuudet on tuotu esiin luvussa 6.5.

Taulukko 6.8. Arvio hyvän ekologisen tilan saavuttamisesta rannikkovesimuodostumissa, joiden tila on enintään tyydyttävä. * voimakkaasti muutettu (tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan).

Vesimuodostuma

Ekologinen tila 2019

Alkuperäinen tavoite

Päivitetty tavoite

Perustelu

 

SISEMMÄT RANNIKKOVEDET

 

 

 

 

Halttula - Kuivaniemi - Onkalo

Tyydyttävä

2015

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen

Haukipudas - Martinniemi - Räinänlahti

Tyydyttävä

2015

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen

Ii - Olhava - Taipale

Tyydyttävä

2015

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen

Kempeleenlahti

Tyydyttävä

2015

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen

Kuljunlahti*

Välttävä*

2027

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Merestä erotettu lahti.

Liminganlahti

Tyydyttävä

2021

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen

Luodonselkä

Tyydyttävä

2015

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen

Olkijoki - Siikajoki - Säärenperä

Tyydyttävä

2015

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen

Oulun edusta

Välttävä

2015

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen

Raahen edusta

Tyydyttävä

2015

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen

Rahja - Kalajoki - Yppäri

Tyydyttävä

2021

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen

Rahjan saaristo pohjoinen

Tyydyttävä

2021

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen

Siniluodonlahti*

Tyydyttävä*

2027

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Merestä erotettu lahti.

Vaaranlahti - Pyhäjoki - Siniluoto

Tyydyttävä

2015

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen

ULOMMAT RANNIKKOVEDET

 

 

 

 

Hailuoto-Kuivaniemi

Tyydyttävä

-

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen

Kuivaniemen ulompi edusta

Tyydyttävä

2015

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen

Raahe-Hailuoto

Tyydyttävä

-

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen

Santosenkari - Kattilankalla

Tyydyttävä

2015

2027

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa.

Luokittelun menetelmätarkistus tarpeen

Hyvän kemiallisen tilan tavoite on asetettu vuoteen 2027.