7.2.1 Yhdyskunnat ja haja-asutus

Jätevesien pääsy pohjaveteen ja maan alle sijoitetut lämmitysöljysäiliöt ovat yleisimpiä asutukseen liittyviä riskejä pohjavesille. Muita riskejä ovat moottori- ja ampumaradat, kaatopaikat sekä golf- ja urheilukentät, joilla käytetään ja varastoidaan polttoaineita, öljyjä, lannoitteita, torjunta-aineita ja muita pohjavedelle haitallisia aineita. Asutukseen liittyvää kuormitusta käsitellään tarkemmin vesienhoitosuunnitelman osassa 1 (luku 3.3.1).