7.2.8 Turvetuotanto

Vesienhoitoalueella turvetuotantoa sijoittuu vain Lapin yhdelle ja Pohjois-Pohjanmaan seitsemälle pohjavesi­alueelle. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa kaksi lupaa osittain pohjavesialueella sijaitseville tuotantoalueille, joiden toiminta ei ole toistaiseksi käynnistynyt. Turvetuotannon sijoittuminen pohjavesi­alueelle voi vaikuttaa pohjaveden määrään ja laatuun. Kuivatus voi laskea pohjaveden pintaa ja veteen voi päästä haitta-aineita esimerkiksi työkoneista ja polttonestevarastoista, mikäli pohjavesi virtaa tuotantoalueelta kohti muodostumaa. Haittoja vähentää se, että päivitetyissä turvetuotantoluvissa on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota toiminnan pohjavesivaikutuksiin ja niiden seurantaan. Lisäksi usean osittain pohjavesialueella sijainneen turvetuotantoalueen toiminta on viime vuosina päättynyt.