4.2.2 Vedenotto

Vedenotto ei ole alueella merkittävä, vesien tilaan vaikuttava paine, joten täydentäville toimenpiteille ei ole tarvetta.