1.11.9 Kalankasvatus

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella oli vuonna 2019 viisi verkkoallaslaitosta ja yksi kiertovesilaitos Virolahdella sekä Pyhtään Keihässalmen edustalla sijaitsevan Lilla Krokön ympäristössä kaksi verkkoallaslaitosta. Kansallisen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelman 2014 mukaan Suomenlahti on ekologiselta luokitukseltaan hyvää huonommassa tilassa, minkä vuoksi siellä ei tulisi vesiviljelyn kuormitusta lisätä, mutta nykyiset yritykset voivat keskittää tuotantoaan isompiin kokonaisuuksiin. Merialuesuunnittelun yhteydessä on osoitettu vesiviljelyyn soveltuvia alueita. Vaikutukset merialueen tilaan on otettu huomioon suunnittelussa. Merialuesuunnittelun luonnos on ollut nähtävillä kesällä 2020.