Liite 11.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen kunnostuksen tarpeessa olevat merialueet, joille on kirjattu toimenpiteitä kolmannelle vesienhoitokaudelle 2022-2027.
Vesialueilla sijaitsevat Natura-alueet merkitty seuraavasti: X = koko vesialue tai lähes koko vesialue Natura-aluetta, x = pieni osa vesialueesta Natura-aluetta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen kunnostuksen tarpeessa olevat merialueet, joille on kirjattu toimenpiteitä kolmannelle vesienhoitokaudelle 2022-2027. Vesialueilla sijaitsevat Natura-alueet merkitty seuraavasti: X = koko vesialue tai lähes koko vesialue Natura-aluetta, x = pieni osa vesialueesta Natura-aluetta.