Liite 1.

Virtavesien tyypittely Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueilla. Uudet vesimuodostumat on alleviivattu.

Virtavesien tyypittely Vupksen  ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueilla.