4.2 Maatalous

Maatalouden hajakuormitus on merkittävää Salpausselkien eteläpuolisilla alueilla, joilla peltojen osuus maapinta-alasta on suuri. Paikoin maatalouden hajakuormitus on merkittävää myös Salpausselkien pohjoispuolisilla alueilla. Myös Salpausselkien välisellä alueella on paikoin voimakasta maataloutta, mutta myös luontaisesti karuja ja kirkasvetisiä vesistöjä kuten Pien-Saimaa, Ylä-Kivijärvi ja Iitin Pyhäjärvi. Karjatalouden osalta vesiensuojeluun tulee kiinnittää erityistä huomiota Simpelejärven ja Ylä-Kivijärven valuma-alueilla. 

Maatalouden vesistökuormituksen vähentämisessä keskeistä on vähentää satokauden ulkopuolista kuormitusta. Maan rakenteella ja kasvukunnolla on merkittävä vaikutus eroosioon ja ravinteiden huuhtoutumiseen. Myös lannoitteiden (karjalannan ja väkilannoitteiden) oikealla käytöllä on merkittävä vaikutus kuormitusriskiin. Ilmaston muutoksen aiheuttamat talviaikaisten vesisateiden lisääntyminen ja useat lumen sulamisjaksot tulevat lisäämään peltoeroosiota ja siten maatalouden aiheuttamaa kuormitusta. Eroosioriski on suurin heikosti vettä läpäisevillä savi- ja hiesumailla, joita on erityisesti Salpausselkien eteläpuolisella alueella. Talviaikaisella kasvipeitteisyydellä ja maan rakenteen ylläpidolla tuleekin olemaan suuri merkitys kuormituksen hallinnassa.