1.8.9 Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia

Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian päämääriä ovat:

  • pienvesien tilaa koskevan tietoperusta paranee
  • pienvesiin liittyvää lainsäädäntöä, sen soveltamista ja valvontaa kehitetään
  • pienvesien vapaaehtoinen kunnostaminen lisääntyy
  • pienvesiä koskevat toimet ja tavoitteet otetaan huomioon vesienhoidon suunnittelussa
  • pienvesien kunnostamisen rahoituskäytäntöjä kehitetään