1.3 Toimenpideohjelman suunnittelualueet

Suunnittelua varten vesienhoitoalueet on jaettu valuma-aluekohtaisiin suunnittelualueisiin. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alue on jaettu neljään pääsuunnittelualueeseen ( Kuva 4):

  • Hiitolanjoen vesistöalue
  • Vuoksen vesistöalueen eteläosa
  • Viipurinlahden vesistöalue
  • Kymijoen-Suomenlahden Kaakkois-Suomen vesistöalue

Kaakkois-Suomen toimenpideohjelmassa on esitetty toimenpiteitä myös kartalla (Kuva 4) esitettyihin pääsuunnittelualueisiin rajautuville pienille suunnittelualueille.

 

Kaakkois-Suomen alueella sijaitsevat vesienhoidon suunnittelualueet kartalla.

Kuva 4. Vesienhoidon suunnittelualueet Kaakkois-Suomen ELY:n alueella. Suunnittelualueet noudattelevat valuma-aluerajoja