4.7.3 Happamien sulfaattimaiden huomioiminen

GTK:n toteuttama happamien sulfaattimaiden kartoitus on valmistunut Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelta vuonna 2020. Maaperän happamuuden riskikartoitusta esitetään toimenpiteenä yhteensä koko Kaakkois-Suomen alueella noin 8200 hehtaarille potentiaalisten happamien alueiden hallitsemiseksi. Kartoitustulokset edistävät happoa tuottavien maiden huomioimista kaikessa maankäytössä, missä maaperä altistuu kuivatukselle ja hapettumiselle. Huomioimalla sulfaattimaat jo maankäytön suunnitteluvaiheessa, voidaan niiden aiheuttamia riskejä vähentää tehokkaasti MMM:n ja YM:n julkaiseman sulfaattimaastrategian mukaisesti. Happamien sulfaattimaiden parempi huomioiminen edellyttää neuvonnan, tiedotuksen ja koulutuksen lisäämistä sekä kustannustehokkaiden menetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa.