4.5.1 Toimenpiteiden toteuma ja vaikutukset vesien tilaan

Kunnostuksia toteutettiin edellisellä kaudella käytettävissä olleiden resurssien mukaan. Etenkin jokivesistöissä kunnostustyöt etenivät. Kunnostukset toteutuivat myös joillakin järvimuodostumilla. Niiden osalta on kuitenkin todettava, että ensimmäisen kauden toimenpideohjelmissa esitetyistä kohteista vain pieni osa eteni konkreettisella tavalla. Esitetyt kunnostustoimenpiteet vesimuodostumittain on esitetty liitteissä 9, 10 ja 11.