1.8.4   Merialuesuunnittelu

Merialuesuunnittelulla edistetään merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. Merialuesuunnittelulla sovitetaan yhteen meren hyvän ekologisen tilan ja sinisen kasvun tavoitteiden toteuttamista, eli edistetään kestävää sinistä kasvua. Merialuesuunnittelusta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Erityisesti tarkastelun kohteena ovat energia-ala, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu ja virkistyskäyttö, sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Lisäksi käsitellään myös muita teemoja kuten kulttuuriperintöä, kaivannaisalaa, sinistä bioteknologiaa ja meriteollisuutta. Huomiota kiinnitetään myös maanpuolustuksen tarpeisiin, merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen. Suomen kahdeksan rannikkomaakuntaa laativat yhdessä kolme Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen kattavaa merialuesuunnitelmaa (Suomenlahti, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa sekä Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri). Ahvenanmaa laatii oman suunnitelmansa.