Liite 4.

Rannikkovesimuodostumien tyypittely Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella.

Rannikkovesien tyypittely kartalla Kaakkois-Suomessa