Liite 7.

Järvien ekologinen tila Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella.

Järvien ekologinen tila Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella esitettynä kartalla.