1.8.1 ELY-keskuksen strateginen suunnitelma

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut strategisen tulossuunnitelman vuosille 2020–2023. Tulossuunnitelma ja siitä tehty sopimus kattaa koko ELY-keskuksen toiminnan. ELY-keskuksen strategiset painotukset ovat: elinkeinorakenteen monipuolistaminen, ilmastosta ja ympäristöstä huolehtiminen, saavutettavuuden parantaminen sekä työllisyyden ja osaamisen kasvattaminen. Ilmastosta ja ympäristöstä huolehtimisessa nähdään keskeisinä alatavoitteina ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistäminen, luonnon monimuotoisuudesta ja vesien hyvästä tilasta huolehtiminen sekä turvallisen, terveellisen ja laadukkaan ympäristön tavoite.