8.1.1 Kustannusten arviointiperusteet

Kustannusten arviointi perustuu ensisijaisesti toimenpiteiden suorien kustannusten arviointiin. Vesienhoidon toimenpiteiden kustannuksista on esitetty suunnittelukaudella tarvittavat investoinnit, suunnittelukauden viimeisen vuoden tai koko kauden käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä ns. pääomitettu vuosikustannus, jolla tarkoitetaan investointien toimenpiteiden pitoajalle 3,5 %:n korolla laskettua annuiteettia lisättynä toimenpiteiden vuotuisilla käyttö- ja ylläpitokustannuksilla.

Kustannusten arviointia varten toimenpidekohtaiset yksikkökustannukset ja toimenpiteiden pitoajat (toimenpiteen kuoletusajat) on päivitetty sekä uusille toimenpiteille on arvioitu vastaavat yksikköarvot. 

(www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Suunnitteluopas > Kustannusten_arviointi_ohjeistus_vuosille_2022_2027.pdf )

Alla olevissa taulukoissa (Taulukko 58-Taulukko 62) ja kuvissa (Kuva 85, Kuva 86, Kuva 87, Kuva 88 ja  Kuva 89) on esitetty kustannukset vesienhoitoalueittain.

Taulukko 58. Pintavesille esitettyjen toimenpiteiden kustannukset sektorikohtaisesti VHA1.

Sektori

Muu perustoimenpide

 Perustoimenpide

Täydentävä toimenpide

Kaikki yhteensä

Yhdyskunnat

 

23 407 407 €

1 423 425 €

24 830 832 €

Maatalous

   

8 761 386 €

8 761 386 €

Haja-asutuksen jätevedet

 

2 467 700 €

1 785 026 €

4 252 726 €

Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja rakentaminen

 

 

567 711 €

567 711 €

Metsätalous

8 632 €

 

337 069 €

337 069 €

Turvetuotanto

228 566 €

   

228 566 €

Happamuuden torjunta

 

 

1 150 €

1 150 €

Kaikki yhteensä

237 198 €

25 875 107 €

12 875 767 €

38 988 072 €

 

Kuvassa 85. on Vesienhoitotoimenpiteiden kustannukset pintavesien osalta sektoreittain Vuoksen vesienhoitoalueelle VHA1 (€/vuosi) Teollisuuden vesiensuojelutoimenpiteiden kustannukset on arvioitu vesienhoitoalueittain. Vuoksen vesienhoitoalueen kustannuksiksi on teollisuuden osalta arvioitu 22 miljoonaa €/vuosi

Kuva 85.  Vesienhoitotoimenpiteiden kustannukset pintavesien osalta sektoreittain Vuoksen vesienhoitoalueelle VHA1 (€/vuosi) Teollisuuden vesiensuojelutoimenpiteiden kustannukset on arvioitu vesienhoitoalueittain. Vuoksen vesienhoitoalueen kustannuksiksi on teollisuuden osalta arvioitu 22 miljoonaa €/vuosi.

 

Taulukko 59. Pintavesille esitettyjen toimenpiteiden kustannukset sektorikohtaisesti VHA2.

Sektori

Muu perustoimenpide

Perustoimenpide

Täydentävä toimenpide

Kaikki yhteensä

Yhdyskunnat

 

32 976 014 €

36 262€

33 012 276 €

Maatalous

   

12 248 143 €

12 248 143 €

Haja-asutuksen jätevedet

 

2 503 500 €

1 927 976 €

4 431 476 €

Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja rakentaminen

   

830 501 €

830 501 €

Turvetuotanto

279 724 €

 

25 500 €

305 224 €

Metsätalous

7 943 €

 

229 382 €

237 325 €

Vesiviljely

57 120 €

 

540 €

57 660 €

Happamuuden torjunta

 

 

35 750 €

35 750 €

Kaikki yhteensä

344 787 €

35 479 514 €

15 334 054 €

51 158 355 €

 

Kuvassa 86. on Vesienhoitotoimenpiteiden kustannukset pintavesien osalta sektoreittain Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle VHA2 (€/vuosi). Teollisuuden vesiensuojelutoimenpiteiden kustannukset on arvioitu vesienhoitoalueittain. Kymijoen-Suomenlahdern vesienhoitoalueen kustannuksiksi on teollisuuden osalta arvioitu 73 miljoonaa €/vuosi.

Kuva 86. Vesienhoitotoimenpiteiden kustannukset pintavesien osalta sektoreittain Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle VHA2 (€/vuosi). Teollisuuden vesiensuojelutoimenpiteiden kustannukset on arvioitu vesienhoitoalueittain. Kymijoen-Suomenlahdern vesienhoitoalueen kustannuksiksi on teollisuuden osalta arvioitu 73 miljoonaa €/vuosi.

Taulukko 60. Suunniteltujen pohjaveden suojelutoimenpiteiden kustannukset sektoreittain Vuoksen vesienhoitoalueelle VHA 1. Yhdyskunnat ja haja-asutus -sektorin kustannukset tulevat pintavesitoimenpiteiden kautta. Pohjavesialueittain esitetyt sektorikohtaiset toimenpiteet ja kustannukset on esitetty liitteessä 16.

VHA 1

       

Sektori

Pohjavesialueet, joille
toimenpiteitä esitetty (kpl)

Suunniteltu
investointi-
kustannus
(€)

Suunniteltu
käyttö-
kustannus
(€/vuosi)

Suunniteltu
kokonais-
kustannus
(€/vuosi)

Ilmastonmuutos

5

190 000 €

6 000 €

18 728 €

Liikenne

8

630 000 €

11 669 €

47 897 €

Maatalous

10

0 €

500 €

14 000 €

Pilaantuneet alueet

13

2 454 000 €

0 €

133 410 €

Teollisuus ja yritystoiminta

6

59 040 €

800 €

5 750 €

Vedenotto

5

62 000 €

0 €

7 320 €

Yhdyskunnat ja haja-asutus

20

0 €

0 €

0 €

Suojelusuunnitelmat ja selvitykset

47

199 200 €

0 €

20 626 €

Yhteensä

 

3 404 240 €

12 969 €

229 003 €

Kuvassa 87.on Vesienhoitotoimenpiteiden kustannukset pohjavesien osalta sektoreittain Vuoksen vesienhoitoalueelle VHA1 (€/vuosi). Yhdyskunnat ja haja-asutus -sektorin kustannukset tulevat pintavesitoimenpiteiden kautta.

Kuva 87. Vesienhoitotoimenpiteiden kustannukset pohjavesien osalta sektoreittain Vuoksen vesienhoitoalueelle VHA1 (€/vuosi). Yhdyskunnat ja haja-asutus -sektorin kustannukset tulevat pintavesitoimenpiteiden kautta.

Taulukko 61. Suunniteltujen pohjaveden suojelutoimenpiteiden kustannukset sektoreittain Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle VHA 2. Yhdyskunnat ja haja-asutus -sektorin kustannukset tulevat osin pintavesitoimenpiteiden kautta. Pohjavesialueittain esitetyt sektorikohtaiset toimenpiteet ja kustannukset on esitetty liitteessä 16.

VHA 2

       

Sektori

Pohjavesialueet, joille
toimenpiteitä esitetty (kpl)

Suunniteltu
investointi-
kustannus
(€)

Suunniteltu
käyttö-
kustannus
(€/vuosi)

Suunniteltu
kokonais-
kustannus
(€/vuosi)

Ilmastonmuutos

1

15 000 €

0 €

815 €

Liikenne

9

1 015 000 €

10 833 €

67 007 €

Maatalous

10

0 €

500 €

13 550 €

Pilaantuneet alueet

15

2 588 000 €

0 €

140 697 €

Teollisuus ja yritystoiminta

6

33 900 €

0 €

2 142 €

Vedenotto

4

85 000 €

10 000 €

19 858 €

Yhdyskunnat ja haja-asutus

15

500 000 €

0 €

27 184 €

Suojelusuunnitelmat ja selvitykset

32

163 000 €

0 €

15 626 €

Yhteensä

 

4 399 900 €

21 333 €

286 879 €

 

Kuvassa 88.on Vesienhoitotoimenpiteiden kustannukset pohjavesien osalta sektoreittain Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle VHA 2 (€/vuosi). Yhdyskunnat ja haja-asutus -sektorin kustannukset tulevat osin pintavesitoimenpiteiden kautta.

Kuva 88. Vesienhoitotoimenpiteiden kustannukset pohjavesien osalta sektoreittain Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle VHA 2 (€/vuosi). Yhdyskunnat ja haja-asutus -sektorin kustannukset tulevat osin pintavesitoimenpiteiden kautta.

Taulukko 62. Suunniteltujen pohjaveden suojelutoimenpiteiden kustannukset sektoreittain Kaakkois-Suomessa VHA 1 ja VHA 2. Yhdyskunnat ja haja-asutus -sektorin kustannukset tulevat osin pintavesitoimenpiteiden kautta. Pohjavesialueittain esitetyt sektorikohtaiset toimenpiteetja kustannukset on esitetty liitteessä 16.

Kaakkois-Suomi VHA 1 ja VHA 2

       

Sektori

Pohjavesialueet, joille
toimenpiteitä esitetty (kpl)

Suunniteltu
investointi-
kustannus
(€)

Suunniteltu
käyttö-
kustannus
(€/vuosi)

Suunniteltu
kokonais-
kustannus
(€/vuosi)

Ilmastonmuutos

6

205 000 €

6 000 €

19 543 €

Liikenne

17

1 645 000 €

22 502 €

114 904 €

Maatalous

20

0 €

1 000 €

27 550 €

Pilaantuneet alueet

28

5 042 000 €

0 €

274 107 €

Teollisuus ja yritystoiminta

12

92 940 €

800 €

7 892 €

Vedenotto

9

147 000 €

10 000 €

27 178 €

Yhdyskunnat ja haja-asutus

35

500 000 €

0 €

27 184 €

Suojelusuunnitelmat ja selvitykset

79

362 200 €

0 €

36 252 €

Yhteensä

 

7 994 140 €

40 302 €

534 610 €

 

Kuvassa 89. on Vesienhoitotoimenpiteiden kustannukset pohjavesien osalta sektoreittain Kaakkois-Suomessa VHA 1 ja VHA 2 (€/vuosi). Yhdyskunnat ja haja-asutus -sektorin kustannukset tulevat osin pintavesitoimenpiteiden kautta.

Kuva 89. Vesienhoitotoimenpiteiden kustannukset pohjavesien osalta sektoreittain Kaakkois-Suomessa VHA 1 ja VHA 2 (€/vuosi). Yhdyskunnat ja haja-asutus -sektorin kustannukset tulevat osin pintavesitoimenpiteiden kautta.