Liite 8.

Merialueen ekologinen tila Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella.

Rannikkovesien ekologinen tila Kaakkois-Suomessa. Ulkoinen saaristo on tyydyttävässä tilassa, rannikkovedet pääosin välttävässä.