7.4 Maatalous

Peltoviljely

Peltoviljelyn pohjavesivaikutukset riippuvat suuresti alu­een hydrogeologisista olosuhteista. Peltoviljelyyn liittyviä pohjavedelle mahdollista riskiä aiheuttavia toimintoja ovat lähinnä lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttö. Keinolannoitteiden lisäksi käytetään orgaanisia lannoitteita. Pohjavesien kannalta typpilannoitteiden käyttö voi olla ongelmallista, ja yleisin maatalouden aiheuttama pohjavesihaitta onkin nitraattipitoisuuden nousu. Lannoituksen seurauksena myös pohjaveden happipitoisuus voi laskea, orgaanisen aineen määrä kasvaa ja fosforin, kloridien, veden kovuuden, sähkönjohtavuuden ja kokonaissuolapitoisuuden arvot kohota (Britschgi 1989; Huttunen ym. 2000; Vuorimaa ym. 2007). Lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttö on selkeästi vähentynyt ja tarkentunut viimeisten vuosi­kymmenten aikana.

Kaakkois-Suomen pohjavesialueet ovat suurelta osin hydrogeologisesti selkeäpiirteisiä sora- ja hiekkamuodostumia, ja peltoviljelyä onkin pääasiassa ainoastaan pohjavesialueiden reunavyöhykkeillä. Salpausselän eteläpuoleisilla alueilla pohjavesialueet ovat paikoin savien peittämiä harjumuodostumia ja pohjavesialueen reunavyöhykkeillä peltoviljelyä on runsaammin. Laajimmat peltoalueet sijaitsevat Vuoksen vesienhoitoalueella Lappeenrannan Joutsenonkankaan (178 ha) ja Tiuruniemen (112 ha) pohjavesialueilla, Parikkalan Seppälänmäen (109 ha) pohjavesialueella sekä Ruokolahden II SS Ruokolahti (105 ha) pohjavesialueella ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella Kouvolan Karjalankulman/Peräkankaan (375 ha), Utin (136 ha), Harjunmäki-Korkiaharjun (130 ha) ja Muhniemen (119 ha) pohjavesialueilla. Taulukoissa (Taulukko 44, Taulukko 45) on esitetty ne pohjavesialueet, joiden kokonaispinta-alasta on > 20 % peltoa ja ne pohjavesialueet, joiden muodostumisalasta > 10 % on peltoa. Pohjavesialueen karkearakeisten maalajien pelloilla lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuva riski haitta-aineiden kulkeutumiselle pohjaveteen on suuri. Taulukko 46) on esitetty ne pohjavesialueet, joilla karkearakeisten maalajien peltopinta-ala on yli 2 % pohjavesialueen pinta-alasta.

Taulukko 44. Peltoalueet luokitelluilla pohjavesialueilla Kaakkois-Suomessa, peltoaluetta > 20 % pohjavesialueen pinta-alasta (CORINE 2018).

Vuoksen vesienhoitoalue

Vesien-
hoitoalue

Kunta

Pohjavesialue

Pohjavesialueen
pinta-ala, ha

Peltopinta-ala
pohjavesialueella, ha

Peltopinta-ala
pohjavesialueesta, %

VHA 1

Luumäki

Heimala

76,9

34,0

44,2

VHA 1

Lappeenranta

Hanhikemppi

94,4

39,1

41,4

VHA 1

Lappeenranta

Raippo

25,4

9,4

36,9

VHA 1

Parikkala

Ristharju

123,6

32,6

26,4

VHA 1

Lappeenranta

Ravattila-nevala A

249,6

63,4

25,4

 

 

 

 

 

 

 

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Vesien-
hoitoalue

Kunta

Pohjavesialue

Pohjavesialueen
pinta-ala, ha

Peltopinta-ala
pohjavesialueella, ha

Peltopinta-ala
pohjavesialueesta, %

VHA 2

Hamina

Husula

75,6

30,3

40,0

VHA 2

Kouvola

Muhniemi

320,9

118,8

37,0

VHA 2

Kouvola

Marinkylä

68,2

24,8

36,3

VHA 2

Kouvola

Harjunmäki-Korkiaharju

362,6

130,3

35,9

VHA 2

Kouvola

Karjalankulma Peräkangas

1056,1

375,2

35,5

VHA 2

Virolahti

Klamila

93,8

30,1

32,1

VHA 2

Pyhtää

Apilapalo

106,9

33,1

31,0

VHA 2

Hamina

Sikokangas

79,7

21,8

27,4

VHA 2

Kouvola

Matinkuusenmäki

71,3

18,2

25,5

VHA 2

Kotka

Huruksela

41,2

10,5

25,5

VHA 2

Kouvola

Ahvio

182,7

42,5

23,3

VHA 2

Kouvola

Multamäki

373,9

79,9

21,4

VHA 2

Kouvola

Palanne

88,0

18,6

21,2

VHA 2

Miehikkälä

Salo-Miehikkälä

120,7

25,4

21,0

VHA 2

Kouvola

Ronni

119,9

24,9

20,8

VHA 2

Kouvola

Vahtimäki

48,3

9,7

20,1

VHA 2

Kouvola

Mettälä

321,0

64,1

20,0

 

Taulukko 45. Peltoalueet luokitelluilla pohjavesialueilla Kaakkois-Suomessa, peltoaluetta > 10 % pohjavesialueen muodostumisalueen pinta-alasta (CORINE 2018).

VHA 1, Vuoksen vesienhoitoalue

     

Vesien-
hoitoalue

Kunta

Pohjavesialueen
nimi

Muodostumis-
alueen pinta-ala, ha

Peltopinta-ala
muodostumisalueella, ha

Peltopinta-ala
muodostumisalueesta, %

VHA 1

Luumäki

Heimala

34,8

8,3

23,9

VHA 1

Parikkala

Seppälänmäki

523,8

80,0

15,3

VHA 1

Taipalsaari

Kirkkosaaren koulu

11,5

1,7

14,6

VHA 1

Miehikkälä

Muurikkala A

50,8

7,0

13,8

VHA 1

Lemi

Lammintalot

106,8

13,8

13,0

VHA 1

Parikkala

Sillantaus

46,1

4,8

10,4

VHA 1

Lappeenranta

Hanhikemppi

38,1

4,0

10,4

 

 

 

 

 

 

 

VHA 2, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Vesien-
hoitoalue

Kunta

Pohjavesialueen
nimi

Muodostumis-
alueen pinta-ala, ha

Peltopinta-ala
muodostumisalueella, ha

Peltopinta-ala
muodostumisalueesta, %

VHA 2

Lemi

Tallisenlampi A

25,1

3,4

13,4

VHA 2

Miehikkälä

Salo-miehikkälä

72,5

7,3

10,1

 

Taulukko 46. Pohjavesialueet, joilla karkearakeisten maalajien peltopinta-ala on > 2 % pohjavesialueen pinta-alasta.

VHA 1, Vuoksen vesienhoitoalue

     

Vesien-
hoitoalue

Kunta

Pohjavesialueen
nimi

Pohjavesi-alueen pinta-ala, ha

Karkearakeisten maalajien peltopinta-ala pohjavesialueella, ha

Karkearakeisten maalajien peltopinta-ala
pohjavesialueella, %

VHA 1

Luumäki

Hanhikemppi

94,0

28,8

30,6

VHA 1

Lappeenranta

Konnunkangas

119,0

9,0

7,6

VHA 1

Rautjärvi

Änkilä

315,0

15,7

5,0

VHA 1

Rautjärvi

Simpele

843,0

32,3

3,8

VHA 1

Lappeenranta

Joutsenonkangas A

3349,0

124,4

3,7

VHA 1

Savitaipale

Ukonkuoppa

502,0

14,9

3,0

VHA 1

Luumäki

Uro

116,0

3,2

2,7

VHA 1

Lappeenranta

Leppäsmäki

134,0

3,4

2,6

VHA 1

Luumäki

Taavetti

611,0

15,5

2,5

VHA 1

Lappeenranta

Ukonhauta

1654,0

32,5

2,0

 

 

 

 

 

 

 

VHA 2, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Vesien-
hoitoalue

Kunta

Pohjavesialueen
nimi

Pohjavesi-alueen pinta-ala, ha

Karkearakeisten maalajien peltopinta-ala pohjavesialueella, ha

Karkearakeisten maalajien peltopinta-ala
pohjavesialueella, %

VHA 2

Lemi

Vuolteenlampi

133,0

9,7

7,3

VHA 2

Kouvola

Multamäki

374,0

23,9

6,4

VHA 2

Kotka

Laajakoski

200,0

9,9

5,0

VHA 2

Kouvola

Ruhmaanharju

365,00

15,25

4,20

VHA 2

Hamina

Husula

76,00

2,92

3,80

VHA 2

Kouvola

Tuohikotti

246,00

8,82

3,60

VHA 2

Lappeenranta

Palanutkangas

766,00

25,71

3,40

VHA 2

Lappeenranta

Kärki

797,00

24,58

3,10

VHA 2

Kouvola

Selänpää

3229,00

93,94

2,90

VHA 2

Kouvola

Utti

2395,00

64,10

2,70

VHA 2

Kouvola

Voikkaa

150,00

3,48

2,30

 

Eläintalous

Eläintalouden pohjavedelle aiheuttamia mahdollisia uhkia ovat lähinnä lanta ja säilörehun puristenesteet sekä näiden varastot ja levitysalueet. Lannan typpiyhdisteitä ja mikrobeja voi päästä pohjaveteen esimerkiksi huonokuntoisista lantajärjestelmistä tai jaloittelutarhojen hulevesistä. Säilörehun puristenestenesteet voivat kulkeutua pohjaveteen ja hajotessaan lisätä pohjaveden kokonaisbakteerimääriä ja rautapitoisuutta sekä vähentää happipitoisuutta (esim. Heinonen-Tanski ym. 1998). Kaakkois-Suomen pohjavesialueilla sijaitsevat eläinsuojat on esitetty kartalla (Kuva 80).

Kuvassa 80 on kartta, jossa esitetään pohjavesialueilla sijaitsevat eläintilat Kaakkois-Suomen alueella.

Kuva 80. Pohjavesialueilla sijaitsevat eläintilat Kaakkois-Suomen alueella.