Liite 10.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen järviä, joille ei ole kirjattu toimenpiteitä kolmannelle vesienhoitokaudelle 2022-2027, mutta näidenkin järvien kunnostustoimia olisi kuitenkin hyvä edistää,
mikäli resurssit sen mahdollistavat. Vesialueilla sijaitsevat Natura-alueet merkitty seuraavasti: X = koko vesialue tai lähes koko vesialue Natura-aluetta, x = pieni osa vesialueesta Natura-aluetta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen järviä, joille ei ole kirjattu toimenpiteitä kolmannelle vesienhoitokaudelle 2022-2027, mutta näidenkin järvien kunnostustoimia olisi kuitenkin hyvä edistää, mikäli resurssit sen mahdollistavat. Vesialueilla sijaitsevat Natura-alueet merkitty seuraavasti: X = koko vesialue tai lähes koko vesialue Natura-aluetta, x = pieni osa vesialueesta Natura-aluetta.