Liite 3.

Järvien tyypittely Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella. Uudet vesimuodostumat on alleviivattu.

Järvien tyypittely kartalla Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella.