7.11 Suojelusuunnitelmat, seuranta ja selvitykset

Suojelusuunnitelmat

Pohjaveden kuntakohtainen tai pohjavesialuekohtainen suojelusuunnitelma on keskeinen vesienhoidon väline, jonka laatimisen yhteydessä tehtävillä tutkimuksilla/selvityksillä tarkennetaan tietämystä pohjavesialueen hydrogeologiasta sekä arvioidaan pohjavesialueen riskit. Näiden tietojen pohjalta suunnitelmassa esitetään kartoitetuille riskitoiminnoille pohjavedensuojelutoimenpiteet tätä toimenpideohjelmaa tarkemmin. Vesipuitedirektiivi edellyttää riskipohjavesialueiden ominaispiirteiden lisätarkastelua, joka voidaan toteuttaa käytännössä esimerkiksi suojelusuunnitelmamenettelyllä. Pohjavesialueen suojelusuunnitelmasta ja sen valmistelusta säädetään vesienhoitolaissa (1299/2004). Suojelusuunnitelman laatiminen pe­rustuu vapaaehtoisuuteen. Laadinnasta vastaa yleensä kunta, mutta suojelusuunnitelma voidaan laatia myös yhteistyönä tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa (esim. vesilaitokset ja ELY-keskukset). 2010- ja 2020 luvulla ELY-keskukset ovat voineet myöntää kunnille ympäristöministeriön avustusrahaa suojelusuunnitelmien laatimiseksi.

Kaakkois-Suomessa on laadittu suojelusuunnitelmat yhteensä 93 pohjavesialueelle (Taulukko 56,  Kuva 84) Suojelusuunnitelmia laaditaan parhaillaan Lemin pohjavesialueille (tilanne 07/2021).

Taulukko 56. Kaakkois-Suomen pohjavesialueet, joille on laadittu suojelusuunnitelma.

Kunta

Pohjavesialueen nimi

Valmistumisvuosi

Vesienhoitoalue

Hamina

Husula

2014

VHA 2

Hamina

Neuvoton

2014

VHA 2

Hamina

Ruissalo (A ja B)

2005, 2014

VHA 2

Imatra

Vesioronkangas

2004, riskit päivitetty 2014

VHA 1

Kouvola

B-sairaala (poistettu pohjavesialueluokituksesta)

2003

VHA 2

Kouvola

Elimäen kirkonkylä

2014

VHA 2

Kouvola

Jokela

2003, 2014

VHA 2

Kouvola

Kaipiainen

2014

VHA 2

Kouvola

Mettälä

2005, 2014

VHA 2

Kouvola

Nappa (A ja B)

2014

VHA 2

Kouvola

Okanniemi

2014

VHA 2

Kouvola

Ruhmaanharju

2014

VHA 2

Kouvola

Selänpää (A ja B)

2002, 2014

VHA 2

Kouvola

Sippola

2014

VHA 2

Kouvola

Takamaa

2014

VHA 2

Kouvola

Tornionmäki

1997, 2003, 2014

VHA 2

Kouvola

Tuohikotti

2003, 2014

VHA 2

Kouvola

Utti

1997, 2003, 2014

VHA 2

Kouvola

Valkeala kirkonkylä

2003

VHA 2

Kouvola

Voikkaa

2014

VHA 2

Lappeenranta

Hanhikemppi

2014 (kevyt riskitarkastelu)

VHA 1

Lappeenranta

Huhtiniemi A

2000, 2014

VHA 1

Lappeenranta

Huhtiniemi B

2000, 2014

VHA 1

Lappeenranta

Jousikangas

2014 (kevyt riskitarkastelu)

VHA 1

Lappeenranta

Joutsenonkangas A

2000, 2014

VHA 1

Lappeenranta

Konnunkangas

2014 (kevyt riskitarkastelu)

VHA 1

Lappeenranta

Kärki

2000

VHA 2

Lappeenranta

Lappeenrannan meijeri

2014 (kevyt riskitarkastelu)

VHA 1

Lappeenranta

Leppäsmäki

2014 (kevyt riskitarkastelu)

VHA 1

Lappeenranta

Metsokangas

2014 (kevyt riskitarkastelu)

VHA 1

Lappeenranta

Multamäki

2006, 2014 (kevyt riskitarkastelu)

VHA 1

Lappeenranta

Muslähteenmäki

2006, 2014 (kevyt riskitarkastelu)

VHA 1

Lappeenranta

Palanutkangas

2000

VHA 2

Lappeenranta

Raippo

2014 (kevyt riskitarkastelu)

VHA 1

Lappeenranta

Tiuruniemi

2004, 2014

VHA 1

Lappeenranta

Ukonhauta

2014

VHA 1

Lappeenranta

Ylämaan (porakaivot),
poistettu pohjavesialueluokituksesta

2014 (kevyt riskitarkastelu)

VHA 1

Luumäki

Heimala

2017

VHA 1

Luumäki

Kaunisranta

2017

VHA 1

Luumäki

Keijaskangas

2017

VHA 1

Luumäki

Rantsilanmäki

2017

VHA 2

Luumäki

Somerharju

2017

VHA 2

Luumäki

Taavetti

2017

VHA 1

Luumäki

Uro

2017

VHA 1

Miehikkälä

Muurikkala A

2014

VHA 1

Miehikkälä

Pellinkangas

2014

VHA 1

Miehikkälä

Saivikkala

2014

VHA 1

Parikkala

Heralampi

2016

VHA 1

Parikkala

Likolampi A

2016

VHA 1

Parikkala

Likolampi B

2016

VHA 1

Parikkala

Niukkala

2016

VHA 1

Parikkala

Saaren kirkonkylä

2016

VHA 1

Parikkala/
Rautjärvi

Simpele

2016

VHA 1

Parikkala

Suurikangas

2016

VHA 1

Parikkala

Särkisalmi

2016

VHA 1

Pyhtää

Kaunissaari

2014

VHA 2

Pyhtää

Korkiaharju (A ja B)

2014

VHA 2

Pyhtää

Siltakylä

2014

VHA 2

Rautjärvi

Laikko

2016

VHA 1

Rautjärvi

Tulilampi A

2016

VHA 1

Rautjärvi

Tulilampi B

2016

VHA 1

Rautjärvi

Änkilä

2016

VHA 1

Ruokolahti

Lampsiinlampi

2016

VHA 1

Ruokolahti

Oritlampi A

2016

VHA 1

Ruokolahti

Oritlampi B

2016

VHA 1

Ruokolahti

II SS Ruokolahti

2016

VHA 1

Savitaipale

Ojasti

2016

VHA 1

Savitaipale

Pettilä

2016

VHA 1

Savitaipale

Ukonkuoppa

2016

VHA 1

Taipalsaari

Ahokkala

2017

VHA 1

Taipalsaari

Ampujala

2017

VHA 1

Taipalsaari

Halkosupankangas

2017

VHA 1

Taipalsaari

Karhunpää

2017

VHA 1

Taipalsaari

Kattelussaari

2017

VHA 1

Taipalsaari

Kirkkosaaren koulu

2017

VHA 1

Taipalsaari

Kirkkosaari

2017

VHA 1

Taipalsaari

Kyläniemen Rastiniemi/
Härkkimyshiekka

2017

VHA 1

Taipalsaari

Kyläniemi A

2017

VHA 1

Taipalsaari

Kyläniemi B

2017

VHA 1

Taipalsaari

Kätkytsaari

2017

VHA 1

Taipalsaari

Leikonmäki

2017

VHA 1

Taipalsaari

Nikkilä

2017

VHA 1

Taipalsaari

Pikku Punkaharju

2017

VHA 1

Taipalsaari

Pönniälänkangas

2017

VHA 1

Taipalsaari

Ristimäenkangas

2017

VHA 1

Taipalsaari

Saimaanharju

2017

VHA 1

Taipalsaari

Saimaarannan lomakylä

2017

VHA 1

Taipalsaari

Taipalsaari

2017

VHA 1

Taipalsaari

Uutela

2017

VHA 1

Taipalsaari

Vehkataipale

2017

VHA 1

Taipalsaari

Venäjänsaari A

2017

VHA 1

Taipalsaari

Venäjänsaari B

2017

VHA 1

Virolahti

Härmänkangas

2014

VHA 2

 

Kuvassa 84. on kartalla esitetty vedenottamoiden suoja-alueet ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Kaakkois-Suomessa (09/2020).

Kuva 84. Vedenottamoiden suoja-alueet ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Kaakkois-Suomessa (09/2020).

Pohjaveden tilan seuranta ja selvitykset

Pohjaveden määrää ja laatua seuraavat pääasiassa ympäristöhallinto, vedenottajat ja muut lupavelvolliset toiminnanharjoittajat. Nykyisellään pohjavesien seuranta ei anna riittävän kattavaa kuvaa pohjavesien laadusta ja määrästä. Tämän vuoksi seurantaa tulisi lisätä.

Pohjavesiselvitykset liittyvät hydrogeologisten olosuhteiden selvittämiseen ja vedenhankintaan liittyviin tutkimuksiin pohjavesialueella. Pohjavesiselvitysten/mallinnusten tekemisestä vastaa yleensä vesilaitos. Rakenneselvityksiä on tehty myös yhteistyössä vesilaitoksen, kunnan, ELY-keskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen kesken.