4.2.3 Vedenottamoiden suoja-alueet

Pohjaveden suojelua on toteutettu vesilain voimaantulosta lähtien perustamalla vesilain mukaisia suoja-alueita vedenottamoiden ympärille. Suoja-alueet määrätään valtion lupaviranomaisen päätöksellä terveydellisistä syistä tai pohjaveden puhtauden säilyttämiseksi. Suoja-aluepäätökset ovat ottamokohtaisia. Varsinkin vanhemmat suoja-alueet on jaettu lähi- ja kaukosuojavyöhykkeisiin veden virtauksen ja virtausajan mukaan. Viime vuosina erillisiä lähi- ja kaukosuojavyöhykkeitä ei yleensä kuitenkaan ole määritelty, koska pohjaveden pilaamiskielto koskee kaikkea pohjavettä ja koko pohjavesialuetta.  Vedenottamoiden suoja-alueita on Pohjois-Karjalassa 17, ja ne on perustettu pääosin 1980- ja 1990-luvuilla (taulukko 2).

Taulukko 2. Vedenottamoiden suoja-alueet Pohjois-Karjalassa.

Vedenottamo

Hallinnoiva kunta

Pohjavesialue

Lupapäätöksen

vuosi

Huomioita

Huosiolampi

Joensuu

Huosiolampi 0704501

1979

 

Kaltimo

Joensuu

Tannilanvaara 0704502

1984

 

Erolanniemi

Joensuu

Kulho 0727654

1988

Kontiolahdessa

Jynkänniemi

Joensuu

Utranharju 0727656

1984

Kontiolahdessa

Kerola

Joensuu

Kulho 0727654

1997

Kontiolahdessa

Lykynvaara

Joensuu

Lykynlampi 0727655

1992

Kontiolahdessa

Salokylä

Kitee

Putelinmäet 0724821

1999

Mäntyrannan ja Putelimäen VO

Hallakorpi

Kitee

Hallakorpi 0726005

1990

 

Kirkonkylä

Kontiolahti

Kontiolahti 0727601

1980

 

Kuusoja

Kontiolahti

Kuvassärkkä 0727651

1993

Kaivot Joensuun puolella

Lehmo

Kontiolahti

Jaamankangas 0727602 A

1986

 

Korkeakoski

Lieksa

Nälämö 0742207

1983

 

Kirkonkylä

Liperi

Rikinlahti 0742603

1970

 

Lavalampi

Polvijärvi

Lavalampi 0760702

1980

 

Elovaara

Joensuu

Elovaara 0763203

1991