6.2.4 Pielisjoen – Pyhäselän – Oriveden alue

Oriveden-Pyhäselän järvialue on tyypillistä Järvi-Suomea, jossa vesistöt ovat suuria, luontaisesti karuja ja melko kirkasvetisiä. Vedet kertyvät Orivedelle suurelta, noin 28 000 km2:n valuma-alueelta, pääosin Pielisjoen kautta ja myös Viinijärven-Höytiäisen alueelta. Valuma-alueesta kolmannes sijaitsee Venäjän puolella. Pielisjoen ohella aluetta hallitsevat laajat Oriveden-Pyhäselän selkävesistöt, jotka ovat osa Suur-Saimaata. Kirkasvetinen Karjalan Pyhäjärvi laskee Oriveteen maakunnan eteläosista. Vesimuodostumia on rajattu kaikkiaan 89, 58 järveä ja 31 jokea. Järvistä viitisenkymmentä on yli 50 hehtaaria, 12 yli 5 km2 (liite 2). Vedet virtaavat Pohjois-Karjalasta pääosin Paasiveden kautta Etelä-Savon puolelle Haukiveteen ja edelleen Vuokseen laskevaan Ala-Saimaaseen.

Pyhäselkä, Orivesi ja Paasivesi ovat tyypiltään suuria sekä Ätäskö ja Hiirenvesi keskikokoisia humusjärviä. Karjalan Pyhäjärven lisäksi luontaisesti kirkasvetisiä (suuria tai keskikokoisia vähähumuksisia järviä) ovat mm. Oriveden Puhoslahti, Suuri-Onkamo, Kuorinka, Särkijärvi ja Puruvesi, joka valtaosin sijaitsee Etelä-Savon ympäristökeskuksen alueella.

Pielisjoki on Pohjois-Karjalan valtavirta, jonka kautta Pielisen sekä Koitajoen alueen vedet virtaavat Pyhäselkään. Pielisjoki on erittäin suuri kangasmaiden joki. Pielisjoen keskivirtaama, noin 253 m3/s (Kuurnan voimalaitoksella), kattaa 75 % Pohjois-Karjalan alueelta virtaavasta vedestä. Joen pituus on lähes 70 km. Siinä on kaksi voimalaitosta, Kaltimo ja Kuurna. Koitajoen lisäksi Pielisjokeen laskevat mm. Iiksenjoki ja Jukajoki. Pielisjoen-Pyhäselän-Oriveden alueella on kaikkiaan viisi keskikokoista tai sitä suurempaa jokea (Liite 2). Suurin osa alueen joista on virtaamaltaan pieniä kangas- ja turvemaiden jokia, kuten Haapajoki, Piimäjoki ja Lepikonjoki sekä kalataloudellisesti ja vesiluonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä Kuusoja.