6.7.1 Vedenhankinta

Yhdyskuntien vedenhankinta perustuu Pohjois-Karjalassa käytännössä täysin pohjaveteen. Heinäveden Kermajärvi toimii varalla raakavesilähteenä. Valtimolla sijainnut pieni pintavedenottamo, Vierulampi, on jäänyt pois käytöstä 2000-luvulla.