12.2 Sektorikohtaiset toimenpiteet

Pohjaveden suojelu tukeutuu pohjaveden pilaamiskieltoon ja pohjavettä muuttamista koskevien vesitaloushankkeiden yleiseen luvanvaraisuuteen, jotka riittävän resursoinnin kanssa takaavat pohjaveden hyvän tilan. Resurssit ja keinot eivät laajalla kentällä kuitenkaan ole riittäviä, joten hyvän tilan saavuttamiseksi/varmistamiseksi esitetään täydentäviä toimenpiteitä. Toimenpiteet on kuvattu yleisellä tasolla. Lisäksi on esitetty yleistä pohjavesialueille esitetyistä toimenpiteistä. Suunnittelukaudelle 2022-2027 ehdotetut pohjavesien toimenpiteet on koottu taulukkoon 45.