8.2.9 Liikenne

Pohjois-Karjalan alueen suurimmat satamat ovat Joensuun ja Puhoksen satamat. Joensuun satama toimii Itä-Suomen lupaviraston vuonna 2005 antaman luvan ja siihen vuonna 2007 ja 2019 tehtyjen muutosten nojalla.

Joensuun sataman vesiensuojelutoimenpiteet liittyvät satama-alueen toimintaan. Luvassa on annettu määräyksiä muun muassa laituri- ja varastointialueiden sadeviemäreiden vesiensuojelua koskevista rakenteista, kuten hiekan, lietteen ja öljynerottimista ja sulkulaitteista. Joensuun satamassa on vireillä satamakentän laajennus Ukonlahden vesialuetta täyttämällä. Tässä yhteydessä on selvitetty myös sedimenttiin mahdollisesti kertyneiden haitta-aineiden pitoisuuksia ja riskejä vesiympäristössä.

Toimenpideohjelmassa ei esitetä erikseen vesiliikennettä koskevia toimenpiteitä kaudelle 2022-2027.