10.3.3 Kotieläintuotanto

Pohjavesialueilla harjoitettu karjatalous voi vaarantaa ja heikentää pohjaveden mikrobiologista laatua. Esimerkiksi karjanlannan mikrobit voivat kulkeutua pohjaveteen etenkin lumen sulamisen ja runsaiden sateiden aikaan. Mikrobeja voi päästä pohjaveteen esimerkiksi huonokuntoisten kaivorakenteiden kautta. Karjatalouden aiheuttamia pohjaveden pilaantumistapauksia on kuitenkin todettu vähän.

Pohjois-Karjalassa kotieläintuotanto on pääosin karjataloutta, josta yli puolet on maitotiloja (ks. kohta 6.5.3). Karjatalous keskittyy maakunnan eteläosassa Keski-Karjalan alueelle, keskiosassa Liperiin ja Joensuun Pyhäselkään sekä pohjoisosassa Nurmekseen. Pohjavesialueilla on karjataloutta erityisesti eteläosassa Kiteellä sekä pohjoisosassa Nurmeksessa.

Rakennekehityksen myötä kotieläintilojen määrä on vähentynyt, mutta niiden koko kasvanut ja tuotanto keskittymässä. Kotieläintuotannon keskittymisen seurauksena voi syntyä tilanteita, joissa lannan levitysalaa joudutaan hakemaan kaukaa, mikä edellyttää myös uusia ratkaisuja.