13.1 Arvio perustoimenpiteiden riittävyydestä

Keinot usein riittävät, kun toimintaa on pohjavesialueella vain vähän. Toimintojen keskittyessä pohjavesialueelle vaikutukset ovat merkityksellisiä ja vaativat usein täydentäviä toimenpiteitä. Tällaisia keskittymiä ovat mm. asutus, maatalous (ympäristökorvaus), vilkasliikenteiset tiet (vaihtoehtoiset liukkaudentorjunta-aineet). Perustoimenpiteet eivät ole riittäviä tilatavoitteiden saavuttamiseen/turvaamiseen riski- ja selvityskohdealueilla, joilla pohjavesien tilaa uhkaavia toimintoja on runsaasti.