6.2.5 Jänisjoen-Kiteenjoen-Tohmajoen alue

Jänisjoen, Kiteenjoen ja Tohmajoen vedet laskevat suoraan Laatokkaan. Jänisjoen valuma-alue on kooltaan Suomen rajalla noin 2000 km2 ja Kiteenjoen-Tohmajoen 760 km2. Vesimuodostumia on rajattu kaikkiaan 88, 63 järveä ja 25 jokea. Suomen puolella on yhteensä kuutisenkymmentä yli 50 hehtaarin järveä, yli 5 km2:n kokoisia kuusi (liite 2). Näistä Säynejärvi on vähähumuksinen, muut erityyppisiä humusjärviä.

Myös alueen joet ovat tyypillisesti humusväritteisiä, kuten Tohmajoki, Rekijoki ja Kotajoki. Keskikokoisia tai sitä suurempia jokia on 13 (liite 2). Suurin on Jänisjoki, joka on jaettu kahdeksi muodostumaksi. Alajuoksu (Melakko-Loitimosta Venäjän rajalle) on suuri ja yläjuoksu keskisuuri turvemaiden joki. Jänisjoessa on neljä voimalaitosta. Kangasmaiden jokia ovat mm. Kiteenjoki ja Viesimonjoki.